Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 18

On The Way of Thought - English - Thai

Erstellt von Chonburi's Michael, 14.12.2004, 13:57 Uhr · 17 Antworten · 1.874 Aufrufe

 1. #1
  Chonburi's Michael
  Avatar von Chonburi's Michael

  On The Way of Thought - English - Thai

  Everything you need you already have.
  You are complete right now; you are whole, total person,
  not an apprentice person on the way to someplace else.
  Your completeness must be understood by you and
  experienced in your thoughts as your own personal reality.

  ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการ คุณมีอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  คุณทำให้มันสมบูรณ์เดี๋ยวนี้เลยก็ได้ จากผู้คนทั้งมวล
  คุณเป็นบุคคลที่เป็นยอด มิใช่บุคคลผู้ฝึกหัดในหนทางใดหนทางหนึ่ง
  ความสมบูรณ์ของคุณจะต้องเป็นที่เข้าใจโดยตัวคุณและปร ะสบการณ์
  ทางความคิดของคุณเช่นเดียวกับบุคลิกลักษณะที่แท้จริง ของคุณ


  Everything you want is out there waiting for you to ask.
  Everything you want also wants you.
  But you have to take action to get it.

  ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการรอคอยให้คุณทวงถาม
  ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการล้วนต้องการคุณ
  แต่คุณต้องลงมือกระทำเพื่อให้ได้มันมา

 2. #2
  Chonburi's Michael
  Avatar von Chonburi's Michael

  Re: On The Way of Thought - English - Thai

  We live in a wonderful world that is full of beauty,
  charm and adventure. There is no end to the adventures that
  we can have if only we seek them with our eyes open.

  เราอาศัยอยู่ในโลกที่มหัศจรรย์ ซึ่งเต็มไปด้วยความสวยงาม,
  เสน่ห์ และการผจญภัย ที่นี่ไม่มีการสิ้นสุดของการผจญภัยที่เรามี
  หากเพียงเราค้นหามันด้วยดวงตาที่เปิดเท่านั้น


  As I grow older, I pay less attention to what people say.
  I just watch what they do.

  เมื่อเติบโตขึ้น ฉันให้ความใส่ใจในสิ่งที่ผู้คนพูดน้อยนิด
  ฉันมองเพียงสิ่งที่พวกเขากระทำ

 3. #3
  Chonburi's Michael
  Avatar von Chonburi's Michael

  Re: On The Way of Thought - English - Thai

  I have always grown from my problems and challenges,
  from the things that don’t work out,
  that’s when I’ve really learned.

  ฉันเติบโตขึ้นเสมอจากปัญหาและความท้าทาย
  จากสิ่งที่ไม่บังเกิดผล ซึ่งฉันได้เรียนรู้อย่างแท้จริง


  If you concentrate on finding whatever is good in
  every situation, you will discover that your life will suddenly be
  filled with gratitude, a feeling that nurtures the soul.

  ถ้าคุณมุ่งรวมศูนย์ในการค้นหาอะไรก็ตามที่ดีๆ ในทุกสถานการณ์
  คุณจะค้นพบว่า ชีวิตของคุณถูกเติมเต็มด้วยความรู้สึก ขอบคุณ ทันที
  อันเป็นความรู้สึกที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ


 4. #4
  Chonburi's Michael
  Avatar von Chonburi's Michael

  Re: On The Way of Thought - English - Thai

  I like living. I have sometimes been wildly, despairingly,
  acutely miserable, racked with sorrow,
  but through it all
  I still know quite certainly
  that just to be alive is a grand thing.

  ฉันชอบการมีชีวิตอยู่ แม้บางครั้งฉันจะ เถื่อนๆ หมดหวัง
  ทุกข์ยากอย่างแสนสาหัส มีแต่ความโศกเศร้า
  แต่ด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้
  ฉันรู้แน่แก่ใจดีว่า การมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด


  Whenever you have eliminated the impossible,
  whatever remains, however improbable,
  must be the truth.

  เมื่อไรก็ตามที่คุณกำจัดความเป็นไปไม่ได้ออกไป
  สิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ ถึงแม้จะดูเหมือนว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นั้น
  นั่นจะเป็นความจริง


 5. #5
  Chonburi's Michael
  Avatar von Chonburi's Michael

  Re: On The Way of Thought - English - Thai

  There is no fatigue so wearisome as that
  which comes from lack of work.

  ไม่มีความเหนื่อยล้าที่น่าเบื่อหน่ายอันใด
  เสมอเหมือนความเหนื่อยล้าจากความบกพร่องในการทำ งาน


  Security is not the meaning of my life.
  Great opportunities are worth the risk.

  ความมั่นคงปลอดภัยไม่ใช่ความหมายแห่งชีวิตของฉั น
  โอกาสที่ยิ่งใหญ่ เป็น คุณค่าต่อการเสี่ยง


  That which we persist in doing becomes easier-not
  that the nature of the task has changed,
  but our ability has increased.

  สิ่งที่เราเพียรกระทำแล้วกลับกลายเป็นง่ายขึ้นน ั้น
  มิใช่ธรรมชาติของภารกิจนั้นได้แปรเปลี่ยนไป
  หากแต่เป็นความสามารถของเราที่เพิ่มขึ้นต่างหาก

 6. #6
  Chonburi's Michael
  Avatar von Chonburi's Michael

  Re: On The Way of Thought - English - Thai

  We affirm absolutely that nothing great in the world
  has been accomplished without passion.

  เราอาจเห็นพ้องกันอย่างสัมบูรณ์ว่า
  ไม่มีความยิ่งใหญ่ใดในโลกนี้ จะสัมฤทธิ์มาได้
  หากปราศจาก ใจตามติด


  Life is too short to waste.
  Dreams are fulfilled only through action,
  not through endless planning to take action.

  ชีวิตสั้นเกินกว่าจะปล่อยไปให้ไร้ค่า
  ความฝันจะถูกเติมเต็มผ่านการกระทำเท่านั้น
  มิใช่ผ่านการวางแผนที่จะกระทำมิรู้จบ

 7. #7
  Chonburi's Michael
  Avatar von Chonburi's Michael

  Re: On The Way of Thought - English - Thai

  It’s not the mountain that we conquer,
  but ourselves.

  มิใช่ภูเขาหรอกที่เราพิชิต
  หากแต่เป็นตัวเราเองต่างหาก


  If you limit your actions in life to things
  that nobody can possibly find fault with,
  you will not to much.

  ถ้าคุณจำกัดการกระทำในชีวิตของคุณต่อสิ่งต่างๆ
  เพื่อที่ว่าจะไม่มีใครสามารถพบข้อผิดพลาดได้
  คุณก็จะทำอะไรได้ไม่มากกว่านี้


 8. #8
  Chonburi's Michael
  Avatar von Chonburi's Michael

  Re: On The Way of Thought - English - Thai

  The biggest mistake people make in life
  is not trying to make a living at doing what they most enjoy.

  ข้อผิดพลาดอันยิ่งใหญ่ของผู้คนที่เขาได้ก่อขึ้นในชีว ิต ก็คือ
  การไม่พยายามมีชีวิตอยู่ด้วยการกระทำในสิ่งที่พวกเขา สนุกสนานที่สุด


  Most people would rather be certain they’ re miserable,
  than risk being happy.

  ผู้คนส่วนมากมักจะเลือกความแน่นอน
  ถึงแม้ว่าจะต้องทนทุกข์ มากกว่าที่จะยอมเสี่ยงเพื่อการมีความสุข  All successful men and woman are big dreamers.
  They imagine what their future could be,
  idea in very respect,
  and then they work every day toward their distant vision,
  that goal or purpose.

  บุรุษและสตรีทั้งมวลที่ประสบความสำเร็จ ล้วนแต่เป็นนักฝันที่ยิ่งใหญ่
  พวกเขาสร้างภาพถึงอนาคตที่จะเป็น นั่นคือ ความเป็นเลิศในทุกส่วน
  และต่อจากนั้น พวกเขาจะทำงานทุกๆ วัน
  เพื่อไปให้ถึงจุดหมายหรือความมุ่งประสงค์

 9. #9
  Chonburi's Michael
  Avatar von Chonburi's Michael

  Re: On The Way of Thought - English - Thai

  Yesterday is ashes; tomorrow wood.
  Only today does the fire burn brightly.

  เมื่อวานนี้ คือ เถ้าถ่าน; วันพรุ่งนี้ คือ ไม้ฟืน
  มีเพียงวันนี้เท่านั้นที่เป็นเปลวเพลิงที่ลุกโชติช่ว ง


  Silence is one of the hardest arguments to refuse.

  ความเงียบเป็นหนึ่งในข้อโต้เถียงที่ยากที่สุดที่จะโต ้แย้ง

  If you don’ t have a dream,
  how are you going to make a dream come true?

  ถ้าคุณไม่มีความฝัน คุณจะก้าวไปสู่การทำให้ฝันเป็นจริงได้อย่างไร

 10. #10
  Chonburi's Michael
  Avatar von Chonburi's Michael

  Re: On The Way of Thought - English - Thai

  Martin Luther King jr. 1963

  “ We are prone to judge success by the index of our salaries or the size of our automobile rather than by the quality of our service and relationship to mankind. ”

  “มนุษย์เรามีแนวโน้มว่าจะตัดสินความสำเร็จจากระดับเง ิน เดือนหรือขนาดความใหญ่โตของรถมากกว่าจะดูที่คุณภาพขอ งบริการ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน”

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte

Ähnliche Themen

 1. uebersetzungsportal english-thai?
  Von zappalot im Forum Treffpunkt
  Antworten: 4
  Letzter Beitrag: 17.04.07, 20:34
 2. Thai <> English Dictionary
  Von Oberlaender im Forum Computer-Board
  Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 20.05.05, 19:24
 3. Online-Wörterbuch English-Thai
  Von Andreas_Ulm im Forum Treffpunkt
  Antworten: 2
  Letzter Beitrag: 19.01.05, 19:42
 4. English Thai Übersetzter online
  Von jaidee im Forum Computer-Board
  Antworten: 2
  Letzter Beitrag: 29.01.04, 14:44