สวัสดีครับมทุกๆท่านและผู้สนใจทางพุทธศาสนา

ขอเชิญผู้สนใจทุกๆท่าน มาร่วมกันทำบุญในวันวิสาขบูชา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ณ วัดพุทธเบญจพล

โรลฺฟ