น้องแอนจ๊ะพี่หน่อยทำโฮมเพจของน้องพลอยเสร็จแล้ วนะ
http://www.geocities.com/parawie

เป็นโฮมเพจใหม่ของพี่หน่อยแน่เองแหละค่ะ ขอยืมพื้นทีตรงนี้โฆษณาหน่อยนะค่ะ กำลังเห่อของใหม่อ่ค่ะอิ..อิ... เพื่อนที่เข้าไปดูแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะค่ะ
หน่อยแน่