สวัสดีค่ะ ทุกๆคนเป็นอย่างไรกันบ้างมีข่วาดีก็เขียนมาเล่าสู่กำ นฟังบ้างหรือแลกเปลื่ยนความรู้กันบ้าง หรือเขียนมาทักทายทําความรู้จักกันบ้างก็ดีเหมือนแต่ ก็น่าเสียดายเพราะอีกไม่กี่วันก็จะบินคงไม่ได้เขียนม าหลายเดือน แต่ยังไงก็ยังคิดถึงเพื่อนๆทุกๆคนที่นี่สุดท้ายขอให้ โชคดีทุกคน