สมาคมศิษย์วัดท่าซุง (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

Siht Wat Thazung e.V.
Thailändisch Buddhistisches Zentrum und Tempel
Mobil : 0172-354 5269, 0171-2381 438 (Thai)
Mobil : 0160-555 5595 (Deutsch)

งานบุญวันสงกรานต์ และทำพิธีสะเดาะเคราะห์

ของ สมาคมศิษย์วัดท่าซุง (วิสบาเด้น)
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓
จัดงานที่ Halle, Teutonenstr. 2a Wiesbaden ใกล้ Finanzamt

เรื่อง ขอเเจ้งกำหนดการงานบุญสงกรานต์ และพิธีสะเดาะเคราะห์ จัดโดยสมาคมศิษย์วัดท่าซุง
เรียน ท่านสมาชิก และท่านสาธุชนทุกท่าน

เวลา ๐๙.๐๐น. ทำพิธีบวงสรวง ด้วยบายศรี เครื่องคาวหวาน และนั่งสมาธิ ๑๐ นาที

เวลา ๑๐.๐๐น. ฟังพระธรรมเทศนา เรื่องวันสงกรานต์
โดย พระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน

เวลา ๑๐.๔๕น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้วให้ญาติโยมใส่บาตร

เวลา ๑๑.๐๐น. ถวายภัตาหารเพลแด่พระสงฆ์ (ช่วงเวลานี้ มีการแสดงรำไทย)

เวลา ๑๒.๐๐น. ถวายไทยทาน สังฆทาน พระสงฆ์นำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร

เวลา ๑๓.๐๐น. พระสงฆ์สวดอภิธรรม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านที่ล่วงลับไปแล้ว เสร็จแล้ว
ให้ญาติโยมถวายผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล แล้วให้พร

เวลา ๑๓.๓๐น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ พระสวดมาติกา บังสุกุลตาย-บังสุกุลเป็น
(ใช้ผ้าขาวคลุมตัว ทางวัดได้จัดเตรียมผ้าขาวไว้บ้างแล้ว)

เวลา ๑๔.๓๐น. ทำพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธ และพระสงฆ์ และ รดน้ำผู้ใหญ่

เวลา ๑๕.๓๐น. เป็นอันเสร็จพิธีทางพระพุทธศาสนา
.................................................. ...............................................
• สมาคมฯจะมีการสอนกรรมฐานแบบมโนมยิทธิประจำเดือน ทุก ๆวันเสาร์-อาทิตย์แรกของต้นเดือน เริ่ม เวลา๑๓.๓๐น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ศุภัทรา เล็ชเนอร์
(ประธานสมาคมศิษย์วัดท่าซุง)