สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านและผู้สนใจพุทธศาสนา

วันนี้ผมได้รันโฆษณาการฟังเทศน์ของวัดพุทธมงคลวราราม วัดนี้เป็นวัดใหม่ทีบริเวณ Hanau

ขอเชิญร่วมฟังเทศน์และทอดผ้าป่าสมทบทุนส้รางวัดพุทธม งคลวราราม

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๙
63538 Grosskrotzenburg (bei Hanau), Kirchstr. 8

กำหนดการ
เวลา ๑๐.๓๐ น จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
..................- สมาทานเบญจศิล
..................- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น ทำบุญตักบาตร
.................- ถวายภัตตาหารเพล
.................- รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น ฟังเทศน์แหล่ เรื่อง ลีลาวดี โดยพระมหาสุบิน ดาบล วัดโพธิวารีฯ สหรัฐอาเมริกา และ พระมหาสง่าศักดิ์ สมภารเพียง วัดพุธคุณ สหรัฐอาเมริกา

เวลา ๑๕.๐๐ น ทำพิธีทอดผ้าป่า
.................- กรวดน้ำ รับพล รับน้ำพระพุทธมนต์ เป็นเสร็จพิธี