สามีภรรยาไปทานข้างที่กมลาเป็นร้านอรหารไทยตั้งข้างฟ ุตบาต
สั่งกั๋วเตี๋ยวมาทานสั่งให้สามีข้าวกระเพราไข่ด าว ทั้งหมดราคา90บาท
ครั้งแรกไม่ได้คิดอะไรครั้งที่สองไปอีกถามราคา กั๋วเตี๋ยวราคา35บาท
กระเพราใข่ดาว45บาท ทั้งหมด80บาทราคาคนไทย แต่ของสามี+อีก10บาทเพราะเป็นฟรั่ง