กะว่าประมาณเดือนกันยาจะให้พอ่กะแม่ไปขอวีซ่ามาเที่ย วเยอรมัน
อยากทราบว่่า ต้องทำยังไงก่อน และขั้นตอนยุ่งยากไหม เตรียมอะไรมั้ง
และถ้าพ่อแม่ไปสถานทูตด้วยตัวเองไม่ได้ ให้พี่สาวหรือคนอื่นไปเดินเรื่องแทนได้ไหม
ใครเคยเชิญพ่อแม่มาเที๋ยวแล้วบ้าง มาแชร์ประสบการณืให้ฟังหน่อยคะ
ขอบคุณ