เรากำลังหาผู้ร่วมงานร้านนวดแผนไทยในบราว์นชไวก ์ เพื่อให้ลูกค้าของเรารู้สึกสบายและผ่อนคลายบรรยากาศใ นการทำงานที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับเรา
คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังต่อไปนี้

  • สัญชาติไทย
  • มีความซื่อสัตย์ ไว้ใจได้ และร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี
  • มีความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ และเข้ากับลูกค้าได้ดี
  • มีประกาศนียบัตรการนวดแผนไทย

ผู้สนใจสามารถติดต่อและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได ้ที่


หรือส่งใบสมัครพร้อมประวัติส่วนตัวมาที่ jobs@lotusbalance.de