Seite 8 von 17 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 165

ศัพท์น่ารู้

Erstellt von Jiap, 28.01.2008, 19:46 Uhr · 164 Antworten · 89.817 Aufrufe

 1. #71
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  เจ็ดชั่วโคตร

  เจ็ดชั่วโคตร หมายถึง วงศ์สกุลที่สืบสายโลหิตซึ่งนับตั้งแต่ตัวเองขึ้ นไป ๓ ชั้น คือ ชั้นพ่อ ชั้นปู่และชั้นทวด กับนับจากตัวเองลงมาอีก ๓ ชั้น คือ ชั้นลูก ชั้นหลาน และชั้นเหลน รวมเป็นเจ็ดชั่วโคตร ไม่นับผู้หญิงรวมด้วย

  ในสมัยก่อนถ้าทำความผิดร้ายแรง เช่น เป็นกบฏต่อแผ่นดิน จะต้องถูกประหารเจ็ดชั่วโคตร

  คำว่า โคตร หมายความว่า วงศ์สกุล, เผ่าพันธุ์, ต้นสกุล, มาจากคำสันสกฤต โคตฺร (อ่านว่า โคระ) คำนี้มักใช้เป็นคำไม่สุภาพหรือเป็นคำด่า เช่น พวกนี้มันโกงทั้งโคตร, ยายนี่ปากจัด ถ้าโกรธใครก็ขุดโคตรด่าเลยทีเดียว, ถ้าเป็นความหมายกลาง ๆ มักใช้คำว่า สกุล หรือ ตระกูล ไม่ใช้คำ โคตร เช่นเราพูดว่า เด็ก ๆ เหล่านี้มาจากสกุลเดียวกัน ไม่พูดว่า เด็ก ๆ เหล่านี้มาจากโคตรเดียวกัน  ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"


 2. #72
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  ชาติ

  ชาติ ความหมายแรก หมายถึง การเกิด เช่น ชาตินี้ ชาติหน้า; กําเนิด เช่น มีชาติมีสกุล; เหล่ากอ, เทือกเถา, เผ่าพันธุ์ เช่น ชาติเสือ ชาติขี้ข้า; ชนิด, จําพวก, ชั้น, หมู่; คำเพิ่มข้างหลังของคำเดิม เมื่อเพิ่มแล้วความหมายคงเดิมหรือหมายถึงพวกหรื อหมู่ เช่น คชาชาติ มนุษยชาติ

  ชาติ ความหมายที่ ๒ หมายถึง ประเทศ; ประชาชนที่เป็นพลเมืองของประเทศ, กลุ่มชนที่มีความรู้สึกในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอย่างเดียวกัน หรืออยู่ในปกครองรัฐบาลเดียวกัน

  ชาติ ความหมายที่ ๓ หมายถึง รส เช่น ไม่เป็นรสไม่เป็นชาติ

  คำที่มี ชาติ ประกอบหน้าคำ เช่น ชาตินิยม ชาติพันธุ์ ชาติพันธุ์วิทยา ชาติภูมิ ชาติมาลา ชาติรส ส่วนคำที่มี ชาติ ประกอบท้ายคำ เช่น ตฤณชาติ ติณชาติ ธรรมชาติ พฤกษชาติ รสชาติ


  ที่มา: คลังความรู้ ราชบัณฑิตสถาน

 3. #73
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  ถอยกันคนละก้าว

  ถอยกันคนละก้าว เป็นสำนวน หมายความถึง อาการที่คู่กรณีซึ่งพิพาทกันต่างฝ่ายต่างยอมผ่อนกันค นละนิดเพื่อความสงบสุข, ประนีประนอม เช่น เขาว่าเธอเอาเปรียบ เธอก็ว่าเขาโกง ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเรื่องก็คงไม่จบ ถอยกันคนละก้าวดีไหม, ถ้าต่างฝ่ายต่างคิดจะเอาชนะกันฝ่ายเดียว ไม่ยอมถอยกันคนละก้าว ก็คงไม่สามารถจะเจรจากันได้

  คนที่ไม่ถูกกัน ถ้ามาเผชิญหน้ากันก็อาจจะด่าว่า หรือทำร้ายกันได้ เมื่อต่างฝ่ายต่างถอยแม้เพียงคนละก้าวเดียว ก็จะทำให้ไม่ถึงเนื้อถึงตัวกัน ไม่ทำร้ายกัน ทำให้เรื่องสงบได้

  ถอยกันคนละก้าว จึงเป็นสำนวน หมายความว่า ยอมให้กันคนละนิด หรือลดความโกรธแค้นอาฆาตลงคนละนิดเพื่อความสงบส ุข  ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

 4. #74
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  เหยี่ยว

  เหยี่ยว เป็นนกชนิดหนึ่ง มีปากงุ้มและคม ปีกแข็งแรง บินร่อนได้นาน ๆ เล็บยาวแหลม เหยี่ยวส่วนใหญ่ล่าสัตว์กินเป็นอาหาร

  ลักษณะและคุณสมบัติต่าง ๆ ของเหยี่ยว ทำให้มีการนำคำว่า เหยี่ยว มาใช้ร่วมกับคำอื่น มีความหมายเปรียบ แสดงลักษณะและรูปร่างที่สำคัญของเหยี่ยว เช่น

  เล็บเหยี่ยว เป็นชื่อไม้เถาเนื้อแข็ง ต้นมีหนามโค้ง ผลเล็กกินได้ ทั้งนี้เพราะเหยี่ยวมีเล็บยาวแหลม

  เหยี่ยวข่าว หมายถึง นักข่าวหรือคนที่หาข่าวได้รวดเร็วเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพราะเหยี่ยวตาดี มองหาเหยื่อได้รวดเร็ว

  ปากเหยี่ยวปากกา หมายถึงภัยอันตราย ทั้งนี้เพราะเหยี่ยวชนิดต่าง ๆ ส่วนใหญ่ล่าสัตว์กินเป็นอาหาร  ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

 5. #75
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  พระเมรุ

  คำราชาศัพท์เรียก เมรุ (อ่านว่า เมน) คือ พระเมรุมาศ (อ่านว่า พฺระ -เม-รุ -มาด) และ พระเมรุ (อ่านว่า พฺระ -เมน)

  พระเมรุมาศ เป็นคำเรียกเมรุของพระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศ ักดิ์ชั้นสูง
  ส่วนคำว่า พระเมรุ (อ่านว่า พฺระ-เมน) เป็นคำเรียกที่เผาพระศพของเจ้านายชั้นเจ้าฟ้า เช่น พระเมรุที่สร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

  พระเมรุ เป็นภาพจำลองของเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาล บนยอดพระเมรุเป็นสวรรค์และพรหมโลกชั้นต่าง ๆ เริ่มแต่ชั้นจาตุมหาราชิก ชั้นดาวดึงส์ ขึ้นไปถึงชั้นดุสิต ชั้นรูปพรหม และอรูปพรหม รอบพระเมรุมีเทวดาประจำอยู่ทั่วไป ส่วนภูมิทัศน์ชั้นต่ำลงมาเป็นแดนหิมพานต์ มีภูเขาและนทีสีทันดร มีสัตว์หิมพานต์ เช่น กินรี อัปสรสีห์ นกทัณฑิมา เป็นต้น คำลักษณนามที่ใช้กับพระเมรุ คือคำว่า องค์


  ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"


 6. #76
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  พระโกศ

  พระโกศ มีอยู่ ๒ ชั้น คือ พระโกศชั้นนอก กับพระโกศชั้นใน

  พระโกศชั้นในที่ทำด้วยเงินลงรักปิดทองเป็นรูปกลมทรงก ระบอก ปากผาย ฝาครอบมีลักษณะเป็นชั้นซ้อนลดหลั่นขึ้นไป ๕ ชั้น เรียกว่า ฝาครอบลูกแก้ว ๕ ชั้น และมียอดแหลม พระโกศลักษณะนี้สร้างขึ้นสำหรับทรงพระบรมศพพระมหากษั ตริย์โดยเฉพาะ

  ส่วนพระโกศนอกจากนี้ทำด้วยเหล็กหรือทองแดงลงรักปิดทอ ง ฝาครอบเป็นชั้นลดหลั่นลงมา ๕ ชั้น มียอด สำหรับทรงพระศพพระราชวงศ์ชั้นเจ้าฟ้า ส่วนโกศสำหรับพระราชวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าลงไปจ นถึงข้าราชการที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย มีฝาครอบเป็นชั้นลดหลั่นลงมา ๓ ชั้น มียอด  ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

 7. #77
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  หมาจนตรอก หมายถึง จำต่อสู้เมื่อจวนตัวไม่มีทางหลีกเลี่ยง สำนวนนี้เอาหมาเปรียบ คือหมาเมื่อถูกไล่ไปจนอยู่ในตรอก จวนตัวไม่มีทางไปต่อไป ก็จะหันมาสู้ อะไรที่สู้ด้วยฤทธิ์จวนตัวไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงเบี่ย งบ่ายได้ จึงพูดกันเป็นสำนวนว่า “หมาจนตรอก”

  หมาเป็นอุปลักษณ์ของ คนไม่มีทางสู้

 8. #78
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  หมาถูกน้ำร้อน หมายถึง เที่ยวได้พล่านไป ดิ้นรนไป

  สมัยโบราณเรือนไทยปลูกสูงมีใต้ถุน ครัวก็มีใต้ถุน หมามักจะมาหาอะไรกินที่ใต้ถุนครัว เมื่อมาทำความรำคาญจะไล่ ก็มักเอาน้ำร้อนราดลงไป หมาถูกน้ำร้อนก็วิ่งพล่าน เลยกลายมาเป็นสำนวนใช้กับคนที่มีธุระร้อน ต้องเที่ยวพล่านไปทำธุระนั้น ๆ

  หมาเป็นอุปลักษณ์ของคนมีธุระร้อน

 9. #79
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  หมากัดอย่ากัดตอบ หมายถึง คนต่ำ คนเลว คนพาล ฯลฯ ประทุษร้ายอย่าทำตอบ ประทุษร้าย หมายถึง ทางวาจาก็ได้

  หมาเป็นอุปลักษณ์ของ คนพาล คนต่ำ คนเลว


  หมาขี้ไม่มีใครยกหาง หมายถึง คนยกตัวเอง เปรียบกับลักษณะหมาขี้ต้องยกหาง เพื่อให้พ้นรูทวารหนัก

  หมาเป็นอุปลักษณ์ของ คนยกตัวเอง


 10. #80
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  หมาสองราง หมายถึง เข้าด้วยทั้งสองฝ่าย

  “ราง” คือภาชนะทำด้วยไม้สำหรับใส่อาหารให้สัตว์กิน
  “หมาสองราง” คือกินอาหารทั้งสองบ้าน เปรียบกับคนที่โลเลกลับกลอกเข้าทั้งสองฝ่าย

  หมาเป็นอุปลักษณ์ของคนโลเล

  หมาหมู่ หมายถึง กลุ้มรุมกันเป็นพวก สำนวนนี้มาจากหมาตัวใดที่เข้าต่อสู้มักจะมีพวกกรูเข้ าช่วย เลยเกิดคำว่า “หมาหมู่” ใช้เป็นสำนวนหมายถึงคนที่เข้าต่อสู้แล้วมีพวกเข้าช่ว ย

  หมาเป็นอุปลักษณ์ของคนขี้ขลาด

  หมาหยอกไก่ หมายถึง หยอกล้อเป็นเชิง เป็นนัย เป็นทีเล่นทีจริง สำนวนนี้ใช้กับชายผู้ใหญ่หยอกล้อหญิงรุ่นสาว เช่นใช้มือ จับต้อง เป็นทีว่าทำอย่างผู้ใหญ่เอ็นดูเด็ก

  หมาเป็นอุปลักษณ์ของผู้ชายอายุมากที่ชอบหยอกเด็กเป็น ทีเล่นทีจริง


Seite 8 von 17 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte

Ähnliche Themen

 1. Antworten: 16
  Letzter Beitrag: 12.02.07, 12:06
 2. Antworten: 4
  Letzter Beitrag: 01.12.05, 17:35
 3. Antworten: 16
  Letzter Beitrag: 11.06.04, 11:23
 4. Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 31.12.02, 09:53
 5. Antworten: 11
  Letzter Beitrag: 17.07.02, 20:36