Seite 6 von 17 ErsteErste ... 4567816 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 165

ศัพท์น่ารู้

Erstellt von Jiap, 28.01.2008, 19:46 Uhr · 164 Antworten · 89.778 Aufrufe

 1. #51
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  ฝ่า - ฝ่าฝืน

  คำว่า ฝ่า หมายถึงผ่านสิ่งกีดขวาง เช่น เขาขับรถฝ่าไฟแดง, เรือแล่นฝ่าคลื่น, กองทัพตีฝ่าวงล้อมของข้าศึกออกมาได้

  เมื่อใช้คำว่า ฝ่า ซ้อนกับคำว่า ฝืน เป็น ฝ่าฝืน จะหมายถึงทำสิ่งที่ไม่ให้ทำ หรือไม่ทำสิ่งที่กำหนดให้ทำ เช่น เขาถูกลงโทษเพราะฝ่าฝืนข้อบังคับของโรงเรียน, มีกฎของอาคารชุด ห้ามผู้เช่าเลี้ยงสัตว์ แต่เขาฝ่าฝืนจึงต้องย้ายออก

  ความหมายของคำว่า ฝ่า กับ ฝ่าฝืน ต่างกันมาก เราต้องไม่พูดว่า *ตำรวจจับผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนไฟแดง แต่ต้องพูดว่า ตำรวจจับผู้ขับขี่ที่ฝ่าไฟแดง  ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

 2. #52
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  เบญจธรรม

  เบญจธรรม คือ ธรรมอันดีงามซึ่งเกื้อกูลแก่การรักษาเบญจศีล มี ๕ ประการ ดังนี้

  ๑. เมตตา คือความรักความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข ความเจริญ คู่กับศีลข้อ ๑

  ๒. ทาน คือการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คู่กับศีลข้อ ๒

  ๓. กามสังวร (อ่านว่า กาม-มะ-สัง-วอน) คือความพึงพอใจในคู่ครองของตน คู่กับศีลข้อ ๓

  ๔. สัจจะ คือการกล่าวแต่ความจริง คู่กับศีลข้อ ๔

  ๕. สติ คือความรู้สึกตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ ความไม่ประมาท คู่กับศีลข้อ ๕

  ถ้าคนไทยในปัจจุบันประพฤติตนอยู่ในเบญจศีลและเบญจธรร ม บ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสันติสุข  ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

 3. #53
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  พื้นที่ทับซ้อน

  พื้นที่ทับซ้อน เป็นศัพท์บัญญัติ มาจากภาษาอังกฤษว่า overlapping territorial claims area คือ พื้นที่ทางบกหรือทางทะเลซึ่งมีประเทศมากกว่า ๑ ประเทศ อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สงคราม ความเชื่อทางศาสนา ที่ตั้งของชุมชนทางชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย หรือผลประโยชน์แห่งรัฐ เช่น พื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารที่มีปัญหาการอ้างสิทธิ์ เหนือพื้นที่ดังกล่าว ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา. หมู่เกาะสแปรตลีที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน มีหลายประเทศต่างอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะทั้งหมดหรือบ างส่วนของหมู่เกาะ ได้แก่ จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน บูรไน และ มาเลเซีย  ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

 4. #54
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  เงินเฟ้อ - เงินฝืด

  เงินเฟ้อ หมายถึงภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเ ทศมากเกินไปทําให้ราคาสินค้าแพงและเงินเสื่อมค่ า

  เงินฝืด หมายถึงภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเ ทศมีน้อยไป การใช้จ่ายลดน้อยลง ทําให้ราคาสินค้าตก

 5. #55
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  พิทยาธร - นักสิทธ์

  พิทยาธร (อ่านว่า พิด-ทะ-ยา-ทอน) แปลว่า ผู้ทรงความรู้ เป็นอมนุษย์พวกหนึ่ง มีฐานะต่ำกว่าเทวดา เชื่อว่ามีวิชากายสิทธิ์ สามารถเหาะเหินได้ อยู่ในแดนหิมพานต์ ในงานจิตรกรรมไทย ช่างเขียนเขียนรูปพิทยาธรมีลักษณะและเครื่องแต่งกายเ หมือนอย่างเทวดาและถือ พระขรรค์

  นักสิทธ์ (อ่านว่า นัก-สิด) เป็นฤษีพวกหนึ่ง ทรงคุณธรรมอย่างประเสริฐยิ่ง มีวิชาจนมีฤทธิ์สามารถเหาะได้ตามความปรารถนา ในงานจิตรกรรมไทย ช่างเขียนเขียนรูปนักสิทธ์มีลักษณะกึ่งเทวดากึ่ งฤษี แต่มีผ้าลายหนังเสือคลุมที่ไหล่ทั้งสอง

  พิทยาธรและนักสิทธ์มักเที่ยวเล่นอยู่ในป่าหิมพา นต์ ชอบเล่นที่สระอโนดาตด้านทิศเหนือ พิทยาธรและนักสิทธ์ชอบนำนารีผลไปชมเล่น เมื่อครบ ๗ วัน นารีผลนั้นเน่า ก็จะกลับไปเก็บมาใหม่  ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"


 6. #56
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  สาระแน

  ชอบเข้าไปยุ่งในเรื่องของคนอื่น, ชอบเข้าไปยุ่งในเรื่องที่มิใช่ หน้าที่ของตน เช่น
  เขากำลังทำงานกันอยู่ดี ๆ ก็สาระแนเข้า ไปทำงานเขาเสีย

  ยุแหย่ให้เขาผิดใจกัน, ยุยงให้เขาแตกกัน เช่น พูดอะไรให้ฟัง ก็สาระแนไปบอกเขาหมด

 7. #57
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  คําพ้องเสียง คือ คําที่ออกเสียงคล้ายคลึงกัน แต่มีความหมายต่างกัน เช่น กช กฏ กด ซับ ทรัพย์

  กช - ดอกบัว
  กฏ - จดไว้เป็นหลักฐาน: ข้อกําหนด บัญญัติ ตรา คําบังคับ
  กด - ชื่อมาตรากด หรือแม่กด: บังคับลง, ดันลง, แกล้งกักไว,้ สะกด ขืน: ชื่อปลาชนิดหนึ่ง ชื่อนกชนิดหนึ่ง, คํากํากับชื่อปีในวิธีนับศักราชของไทยเหนือ

  ซับ - เอาผ้าหรือกระดาษทาบลงที่นํ้าเพื่อให้แห้ง
  ทรัพย์ - เงินตรา สมบัติพัสถาน วัตถุอันมีรูปร่าง

 8. #58
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  คําพ้องเสียง คือ คําที่ออกเสียงคล้ายคลึงกัน แต่มีความหมายต่างกัน

  กรร - จับ กัน

  กรรฐ์ - คอ

  กรรณ - หู ใบหู

  กรรม์ - กรรม

  กัญ - กันย์ ชื่อราศีหนึ่งใน 12 ราศี

  กัณฐ์ - คอ

  กัณฑ์ - เรื่อง หมวด ตอน

  กัณณ์ - หู

  กัณห์ - ดํา

  กัน - แทนชื่อผู้พูด / ห้าม กั้น บังไว้ / เป็นคํารับกริยาให้รู้ว่ามีผู้กระทําตั้งแต่สองคนขึ้ นไป / โกนให้เสมอ

  กันต์ - โกนให้เสมอ

  กันย์ - ชื่อราศีที่ 6, สาวรุ่น สาวน้อย , กลุ่มดาวรูปหญิงสาว

  กัลป์ - เวลายุคหนึ่งของโลก

 9. #59
  Avatar von noyne

  Registriert seit
  03.04.2002
  Beiträge
  105

  Re: ศัพท์น่ารู้

  พี่เจี๊ยบเยี่ยมมากเลยค่ะ

 10. #60
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  คําพ้องรูป คือ คําที่เขียนรูปเดียวกัน แต่ออกเสียงต่างกัน และความหมายก็ต่างกันด้วย เช่น

  ปักเป้า (ปักเป้า) - ชื่อว่าวชนิดหนึ่ง
  ปักเป้า (ปัก-กะ-เป้า) - ชื่อปลาอย่างหนึ่ง

  เพลา (เพ-ลา) - กาล เวลา
  เพลา (เพลา) - แกนสําหรับสอดในดุมรถ หรือดุมเกวียน

  มน (มน) - กลม ๆ โค้ง ๆ ไม่เป็นเหลี่ยม
  มน (มะ-นะ) - ใจ

  วน (วน) - ไปโดยรอบเข้าหาศูนย์กลาง
  วน (วะ-นะ) - ป่า ดง

  ปถวี (ปะ-ถะ-วี) - ดิน
  ปถวี (ปะ-ถะ-หวี) - ท้ายเรือพิธี

Seite 6 von 17 ErsteErste ... 4567816 ... LetzteLetzte

Ähnliche Themen

 1. Antworten: 16
  Letzter Beitrag: 12.02.07, 12:06
 2. Antworten: 4
  Letzter Beitrag: 01.12.05, 17:35
 3. Antworten: 16
  Letzter Beitrag: 11.06.04, 11:23
 4. Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 31.12.02, 09:53
 5. Antworten: 11
  Letzter Beitrag: 17.07.02, 20:36