Seite 16 von 17 ErsteErste ... 614151617 LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 160 von 165

ศัพท์น่ารู้

Erstellt von Jiap, 28.01.2008, 19:46 Uhr · 164 Antworten · 89.769 Aufrufe

 1. #151
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427
  สายลับ

  คำว่า สายลับ เป็นคำประสมคำว่า สาย กับคำว่า ลับ. สาย หมายถึง สิ่งที่เป็นเส้นยาว, ทาง, เส้นทาง, ผู้ที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวโยงกัน

  ลับ หมายถึง สิ่งที่ปกปิด สายลับ หมายถึงผู้ลอบสืบความลับตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึ งเรื่องสำคัญของฝ่ายตรงข้าม เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายตน
  เช่น ตำรวจเชื่อว่าคนในบ้านเป็นสายลับให้ผู้ร้ายเข้ามาขโม ยของในบ้าน - เขาเป็นสายลับ คอยแจ้งเบาะแสการค้ายาเสพติดในชุมชนให้ตำรวจ - บริษัทเราประมูลงานไม่ได้เพราะคู่แข่งมีสายลับในบริษ ัทเรา - ประเทศคู่สงครามจะส่งสายลับเข้าไปสืบข่าวของฝ่ายศัตร ูเพื่อความได้เปรียบในการสงคราม

  คำว่า สายลับ อาจใช้ย่อว่า สาย ก็ได้ เช่น ระวังคนใช้เป็นสายให้โจร - เขาเป็นสายให้ตำรวจ ทำลายแหล่งผลิตเทปผีซีดีเถื่อน  ที่มา - บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

 2. #152
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427
  เจ้าหน้าเจ้าตา

  เจ้าหน้าเจ้าตา เป็นสำนวน หมายความว่า ชอบเอาหน้า
  เช่น แม่คนนี้ทำเจ้าหน้าเจ้าตา เอาเรื่องไปฟ้องหัวหน้าว่าเราแอบทำอาหารกินกันในสำนั กงาน เลยถูกดุกันไปหมด

  หรือหมายความว่า ชอบเสนอหน้าเข้าไปทำธุระให้ผู้อื่นโดยที่เขาไม่ได้ขอ ร้องหรือต้องการ
  เช่น หลานชายอยากจะจัดงานแต่งงานของเขาเงียบ ๆ แต่คุณน้าก็เจ้าหน้าเจ้าตาไปบอกผู้หลักผู้ใหญ่ให้วุ่ นวาย เขาเลยต้องตกกระไดพลอยโจน สิ้นเปลืองเงินทองไปไม่รู้เท่าไร

  คำว่า เจ้า แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ คำว่า เจ้าหน้าเจ้าตา แปลตรง ๆ ว่า อยากได้หน้าตา, ชอบเอาหน้าตา, ถือหน้าตาเป็นใหญ่  ที่มา - บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

 3. #153
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427
  เจ้าคิดเจ้าแค้น

  เจ้าคิด เจ้าแค้น เป็นสำนวน หมายความถึงคนที่มักผูกอาฆาตพยาบาท ผูกใจแค้นกับคนที่ทำร้าย หรือทำให้ตนได้รับความลำบากอย่างไม่รู้จักลดละ ไม่รู้จักให้อภัย เช่น กฎหมายกำหนดว่าคนที่ซื้อเสียงจะถูกลงโทษ ตัวซื้อเสียงก็ต้องรู้ว่าตัวทำผิด เมื่อถูกลงโทษจะมาเจ้าคิดเจ้าแค้นโกรธ คนที่สร้างกฎไว้ได้หรือ ตัวทำผิดเองก็ต้องถูกลงโทษ จะไปเจ้าคิดเจ้าแค้นโกรธ คนที่ลงโทษตนคงจะไม่ถูกต้อง

  คำว่า เจ้า แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ เจ้าคิด เจ้าแค้น แปลตรง ๆ ว่า เอาความแค้นเป็นใหญ่, คิดเอาความแค้นเป็นใหญ่  ที่มา - บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

 4. #154
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427
  ประเคน

  ประเคน หมายถึง ถวายของพระภิกษุด้วยวิธียกส่งให้ด้วยมือตามแบบที่กำห นดไว้
  ถ้าเป็นสิ่งที่ยกได้ต้องยกให้พ้นพื้นแล้วจึงประ เคน ถ้าเป็นสิ่งของที่ยกไม่ได้ ให้ใช้สายสิญจน์วงรอบสิ่งนั้นแล้วประเคนสายสิญจ น์แทน
  เช่น ในการประเคนอาหารแด่พระภิกษุ เราต้องใช้มือทั้ง ๒ จับของที่จะถวายนั้นส่งให้พระภิกษุด้วยอาการเคา รพ
  ในระยะที่ไม่ใกล้หรือไกลเกินไป ถ้าเป็นผู้หญิง ต้องวางสิ่งของนั้นลงบนผ้าหรือสิ่งอื่นที่พระภิกษุทอ ดมาให้
  อาหารที่ประเคนแล้ว หากมีผู้ที่ไม่ใช่ภิกษุไปจับต้อง ต้องประเคนใหม่ การที่เราต้องประเคนสิ่งของแด่พระภิกษุ
  เพราะตามพุทธบัญญัติ พระสงฆ์ไม่มีสมบัติส่วนตัว ต้องได้รับจากฆราวาส

  คำว่า ประเคน ยังใช้เป็นภาษาปาก มีความหมายว่า ให้อย่างเกินสมควร
  เช่น บ้านนี้รักลูกชายมาก มีอะไรก็ประเคนให้ลูกชายหมด

  และใช้ในความหมายประชดประชัน เช่น เธอหยิบของเองไม่เป็นหรือไง ต้องมีคนมาประเคนให้

  นอกจากนี้ ประเคน ยังแปลว่า ตี เช่น ผู้ร้ายแอบเข้ามาขโมยของ เจ้าของบ้านเลยประเคนเสียน่วม  ที่มา - บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

 5. #155
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427
  อัปยศ - อัปยศอดสู

  คําว่า อัปยศ เป็นคําที่มาจากภาษาสันสกฤต อป (อ่านว่า อะ-ป) แปลว่า ไม่ ไร้ ปราศจาก
  ยศ (อ่านว่า ยด) แปลว่า เกียรติ ความยกย่องนับถือ เมื่อรวมเป็นคําว่า อัปยศ จึงแปลว่า ไร้ยศ ปราศจากยศ
  หมายถึง เสื่อมเสียชื่อเสียง น่าอับอายขายหน้า เช่น ลูกทําให้พ่อแม่ขายหน้า สร้างความอัปยศให้แก่ครอบครัว จึงต้องหนีหน้าไปจากสังคม -
  ที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินอัปยศ เพราะมีการคอร์รัปชั่นในการซื้อขาย

  คําว่า อัปยศ มักใช้คู่กับคําว่า อดสู คําว่า "สู" ในที่นี่แปลว่า อาย ปรากฏในลิลิตตะเลงพ่ายว่า
  "มาเดี่ยวเปลี่ยวอกอ้า อายสู" -- อดสู แปลว่าละอายใจ อับอายมาก
  เมื่อใช้คําว่า อัปยศอดสู จึงมีความหมายว่า เสื่อมเกียรติและรู้สึกอับอายขายหน้า
  เช่น เขาเคยมีภาพลักษณ์ว่าเป็นคนซื่อสัตย์ แต่เมื่อถูกเปิดโปงว่าเป็นคนคดโกง เขาก็รู้สึกอัปยศอดสูจนต้องหนีหน้าไป  ที่มา - บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

 6. #156
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427
  สาธุ (๑)

  สาธุ เป็นคําที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่า สาธุ แปลว่า ดี ถูกต้อง ยอดเยี่ยม ประสบผลสําเร็จ
  ทั้งภาษาบาลีและสันสกฤต ใช้คําว่า สาธุ เป็นคําแสดงว่า เห็นด้วยกับเรื่องที่พูดหรือสิ่งที่ทํา
  หรือใช้ในประโยคคําสั่งสอนหรือขอร้องเพื่อแสดงความสุ ภาพ ในสังคมไทย คําว่า สาธุ
  เป็นคําที่พระภิกษุสงฆ์ใช้เปล่งเพื่อแสดงว่าเห็ นด้วย ยอมรับว่าเหมาะสมดีงาม
  ฆราวาสมักเปล่งคํานี้เมื่อฟังเทศนาจบ หรือเมื่อพระให้พร ส่วนพระสงฆฺ์จะเปล่งคําว่า สาธุ ออกมาพร้อมกัน
  เพื่อแสดงว่ารับรองมติของที่ประชุมสงฆ์หรือรับรองพิธ ีกรรม หรือสังฆกรรมที่เพิ่งทําเสร็จสิ้นไป เช่น
  ในพิธีทอดกฐิน เมื่อเจ้าภาพกล่าวคําถวาวผ้ากฐินแล้ว ภิกษุรูปหนึ่งจะถามว่าควรจะมอบผ้ากฐินแก่ภิกษุร ูปใด
  ภิกษุอีกรูปจะเสนอชื่อภิกษุที่สมควรได้รับผ้ากฐ ิน เมื่อที่ประชุมสงฆ์มีมติเห็นชอบที่จะมอบให้แก่ผู้นั้ นแล้ว
  จะกล่าวพร้อมกันว่า "สาธุ" / ในการถวายสังฆทาน เมื่อผู้ถวายกล่าวคําถวายสังฆทานแล้ว
  พระสงฆ์จะกล่าวว่า "สาธุ"  ที่มา - บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

 7. #157
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427
  สาธุ (๒)

  คําว่า "สาธุ" นอกจากเป็นคําที่พระภิกษุสงฆ์ใช้เปล่งเพื่อแสดงว่าเห ็นด้วย ยอมรับว่าเหมาะสมและดีงามแล้ว
  ยังเป็นคําที่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ใช้เปล่งในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน ดังนี้

  ๑. เปล่งเมื่อพระภิกษุผู้เป็นหัวหน้าสงฆ์สวดแสดงอานิสงฆ ์ของศีล

  ๒. เปล่งเมื่อพระภิกษุแสดงพระธรรมเทศนาจบ

  ๓. เปล่งเมื่อพระภิกษุให้พร พุทธศาสนิกชนมักเปล่งคําว่า "สาธุ" ติดต่อกัน ๓ ครั้ง ช้า ๆ
  พร้อมกับยกมือที่ประนมไว้ขึ้นเหนือศีรษะ

  ๔. เปล่งเพื่ออนุโมทนาบุญที่บุคคลได้ทําไปแล้ว
  ที่มา - บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

 8. #158
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427
  สาธุ (๓)

  คำว่า สาธุ นอกจากเป็นคำที่พระสงฆ์ใช้เพื่อแสดงรับรองมติที่ประช ุมสงฆ์
  และคำที่อุบาสก อุบาสิกาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อแสดงความเห็นด้วยหรือยอมรับแล้ว
  ยังใช้ขึ้นต้นหรือลงท้ายคำอธิษฐาน เช่น สาธุ ขอให้ข้าพเจ้าได้พบเนื้อคู่เสียที ขอให้คนที่ทำชั่วจงแพ้ภัยตนเองเร็ว ๆ เถิด สาธุ
  คำว่า สาธุ อาจใช้เป็นคำประชดเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งพูดสอนให้ยึดมั่ นในศีลธรรมหรือทำสิ่ง ที่ถูกต้องดีงามฟังดูคล้ายกับพระเทศน์
  คนฟังก็จะเปล่งคำ สาธุ ล้อเลียน เช่น พอรุ่นพี่บ่นรุ่นน้องเสียยืดยาวเรื่องใช้ไฟฟุ่มเฟือย ทำให้โลกร้อน
  รุ่นน้องก็พากันพนมมือแล้วร้องว่า สาธุ คำว่า สาธุ ใช้ประสมกับคำอื่นอีกหลายคำ ดังปรากฏในคำว่า สาธุชน สาธุการ สาธุศัพท์ สาธุคุณ  ที่มา - บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

 9. #159
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427
  เส้นตาย

  เส้นตาย เป็นคําที่แปลจากภาษาอังกฤษว่า deadline

  หมายความว่า วันหรือเวลาที่กำหนดไว้เป็นเด็ดขาดว่าต้องดำเนินการอ ย่างใดอย่างหนึ่งให้เสร็จ เป็นกำหนดเวลาสุดท้าย
  ซึ่งถ้าล่วงเลยเวลานั้นไปจะเกิดผลเสีย เช่น ถูกลงโทษ ถูกปรับ ถูกดำเนินคดี ถูกตัดสิทธิ หรือถูกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี
  เช่น รัฐบาลกำหนดเส้นตายให้ผู้ที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ออกไปภายใน ๗ วัน เมื่อครบเจ็ดวันแล้วผู้ที่ไม่ออกไปจะถูกดำเนินค ดี

  ในการทำงานอาจกำหนดเส้นตายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเร่ง รัดงานให้เสร็จ เช่น วันศุกร์นี้เป็นเส้นตายที่จะต้องส่งวิทยานิพนธ์ แล้ว ถ้าไม่ส่งก็ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ  ที่มา - บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

 10. #160
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427
  ทรยศ

  ทรยศ เป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตว่า ทุร (อ่านว่า ทุ-ระ) แปลว่า ชั่ว, ยาก, ลำบาก, น้อย, ไม่มี
  รวมกับคำว่า ยศ (อ่านว่า ยะ-สะ) แปลว่า เกียรติ, ความยกย่องนับถือ


  คำว่า ทรยศ ในภาษาไทย ใช้ในความหมายว่า ไม่มีเกียรติ ไม่ควรได้รับคำยกย่อง เนื่องจากคิดร้ายต่อผู้มีอุปการะหรือกบฏ เช่น ชายคนนั้นทรยศต่อชาติบ้านเมือง ไปร่วมกับพวกก่อการกบฏ พนักงานคนหนึ่งทรยศต่อบริษัทที่เขาทำงานอยู่ นำความลับของบริษัทไปบอกบริษัทคู่แข่ง ทำให้บริษัทที่พนักงานคนนั้นอยู่ ต้องล้มละลายและเลิกกิจการไป


  ปัจจุบัน มีผู้ใช้คำว่า ทรยศ ในความหมายว่า ไม่เป็นไปอย่างที่ควร, ไม่เป็นไปตามที่คาด, อาจใช้กับอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น วันนี้รถยนต์ของฉันทรยศ ขับมาดี ๆ เครื่องดับ เลยต้องมาแท็กซี่, คอมพิวเตอร์ของฉันทรยศ พิมพ์งานอยู่ดี ๆ ก็ดับไปเฉย ๆ
  ที่มา - บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

Seite 16 von 17 ErsteErste ... 614151617 LetzteLetzte

Ähnliche Themen

 1. Antworten: 16
  Letzter Beitrag: 12.02.07, 12:06
 2. Antworten: 4
  Letzter Beitrag: 01.12.05, 17:35
 3. Antworten: 16
  Letzter Beitrag: 11.06.04, 11:23
 4. Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 31.12.02, 09:53
 5. Antworten: 11
  Letzter Beitrag: 17.07.02, 20:36