Seite 11 von 17 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 165

ศัพท์น่ารู้

Erstellt von Jiap, 28.01.2008, 19:46 Uhr · 164 Antworten · 89.844 Aufrufe

 1. #101
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  แม่รับ

  แม่รับ คือ ช้างพังที่คอยช่วยเหลือแม่ช้างในเวลาตกลูก ในธรรมชาติที่ช้างอยู่กันเป็นฝูงหรือผู้เลี้ยงช้างมี ช้างหลายเชือก แม่ช้างที่ท้องแก่ใกล้ออกลูกจะหาเพื่อนช้างพังที่สนิ ทไว้คอยช่วยเหลือเวลา ที่จะตกลูก ลูกช้างที่ออกมาจะมีถุงเป็นเยื่อบาง ๆ หุ้มอยู่ แม่รับจะเข้าไปช่วยฉีกถุงหุ้มออกจากตัวลูกช้าง และคอยดูแลลูกช้างจนลูกช้างลุกขึ้นเดินได้ แม่รับจะประคับประคองลูกช้างให้เดินไปหาแม่ช้างเพื่อ ให้ลูกช้างกินนม แม่ช้างบางตัวยังไม่มีสัญชาตญาณรักลูกเพราะยังเจ็บปว ดกับการออกลูก ก็อาจจะทำร้ายลูกช้างจนตายได้ แม่รับจะคอยกันลูกช้างไม่ให้เข้าใกล้แม่จนเห็นว่าปลอ ดภัย จึงให้ลูกช้างเข้าไปกินนมแม่ได้ แม่รับบางตัวเอาใจใส่ดูแลลูกช้างมากกว่าแม่ช้าง โดยจะคอยช่วยดูแลและพาไปหัดกินหญ้าอ่อน คอยป้องกันอันตรายอื่น ๆ เช่น ไม่ให้ถูกงูกัดหรือถูกไม้กลิ้งทับ


  ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

 2. #102
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  แม่ย่านาง

  แม่ย่านาง เป็นคำเรียกเทวดาผู้หญิงที่อยู่ประจำเรือ เรื่องนี้อาจมาจากในสมัยก่อน ใช้ไม้ซุงขนาดใหญ่มาขุดเป็นเรือ โดยเฉพาะไม้ตะเคียนที่มีเนื้อเหนียวและผุยาก ต้นตะเคียนนั้นคนไทยเชื่อว่ามีนางไม้หรือรุกขเทวดาผู ้หญิงสถิตอยู่ เมื่อนำมาขุดเป็นเรือ ก็ต้องเชิญเทวดานั้นมาคุ้มครองเรือและเจ้าของเร ือ โดยสถิตอยู่ที่หัวเรือ หัวเรือ จึงเป็นที่หวงห้าม ไม่ให้ผู้ใดเหยียบ มีเครื่องบูชาเป็นพวงมาลัยหรือผ้าแดงผูกหัวเรือและมี พิธีเซ่นไหว้ คำว่า แม่ย่า พ่อปู่ เป็นคำเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ จึงเรียกนางไม้นั้นอย่างเคารพว่า แม่ย่านาง


  ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"


 3. #103
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  โดดร่ม

  ถ้าเป็นคํากริยา (ก.) หมายถึง โดดออกจากอากาศยานในขณะอยู่ในอากาศเพื่อลงสู่พื้นดิน โดยอาศัยร่มชูชีพ, กระโดดร่ม ก็ว่า

  เป็นคําแสลง หมายความว่า หนีงาน หนีโรงเรียน เช่น ผู้แทนราษฏรโดดร่ม ไม่เข้าร่วมประชุมสภา

 4. #104
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  แมวไม่อยู่หนูร่าเริง / แมวหลังคาเปิง หมายถึง ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาไม่อยู่ ผู้น้อยก็ละทิ้งหน้าที่สนุกสนานกันให้เต็มที่

 5. #105
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  วิก

  ผู้ที่เคยอ่านข่าวบันเทิงตามหน้าหนังสือพิมพ์หรืออิน เทอร์เน็ต จะต้องคุ้นเคยกับหัวข้อข่าวเหล่านี้แน่ค่ะ "นางเอกวิกหลายสีปฏิเสธข่าวกินเกาเหลากับนางเอกร่วมส ังกัด" "พระเอกดังย้ายวิก อ้างงานลดลง" "นางร้ายหน้าหวานรับงานข้ามวิก" เป็นต้น คนที่อ่านก็อุตสาห์เข้าใจกันว่า วิก ในที่นี้หมายถึง สถานีโทรทัศน์ช่องนั้น ช่องนี้ ที่เป็นต้นสังกัดของพระเอก นางเอกเหล่านั้น

  แท้จริงแล้ว คำว่า วิก นี้มาจากคำภาษาอังกฤษว่า "week" ที่มาของคำ วิก นี้ คนไทยเข้าใจผิดกันมาตั้งแต่ร้อยปีก่อนโน่นแล้ว ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว มีการแสดงประเภทหนึ่งเรียกว่า ละครพันทาง ซึ่งเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล) เป็นผู้ริเริ่มคิดขึ้นนั้น ได้เปิดการแสดงที่โรงละครปรินซ์ธิเตอร์เดือนละ ๗ วัน จึงเรียกว่า วิก (มาจากวีก, week) และที่หน้าโรงละครจะติดป้ายบอกว่า วิกนี้แสดงเรื่องอะไร คนจึงเข้าใจว่า วิก หมายถึง โรงละคร มาตั้งแต่นั้น และได้ใช้ต่อกันมาในคำว่า วิกลิเก

  ปัจจุบัน ข่าวบันเทิงตามสื่อต่าง ๆ นำคำ วิก มาใช้แทนคำว่า สถานีโทรทัศน์ ซึ่งผู้อ่านก็เข้าใจความหมายกันดี จึงอาจเรียกได้ว่า ภาษาของสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อภาษาของสังคมมาก


  โดย - รัตติกาล ศรีอำไพ/คลังความรู้ ราชบัณฑิตยสถาน

 6. #106
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  พันธุ์ - พันธ์

  คำว่า พันธุ์ นั้น ใช้เมื่อความในประโยคต้องการสื่อถึงเชื้อสาย วงศ์วาน และนิเวศวิทยาของพืชชนิดนั้น ๆ ดังเช่นตัวอย่างในประโยคต่อไปนี้ เข็มแดงมีเขตการกระจายพันธุ์ในประเทศไทยทางภาคใ ต้ พันธุ์ข้าว๑๒๓ใช้เป็นพันธุ์ปลูกในประเทศ ชาวไร่เก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้สำหรับปลูกในครั้งต ่อไป

  ส่วนคำที่มีรูปคล้ายกันกับพันธุ์ แต่ไม่มีสระอุ คือ พันธ์ พจนานุกรมฯ นิยามว่า น. ข้อผูกมัด, ข้อผูกพัน ซึ่งมีความหมายที่แตกต่างไปจากพันธุ์มาก คงไม่มีใครนำมาใช้สับสน ยกเว้นสะกดผิด


  โดย - รัตติกาล ศรีอำไพ / ราชบัณฑิตยสถาน

 7. #107
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  ศาสตราจารย์คลินิก

  ศาสตราจารย์คลินิก เป็นตำแหน่งทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยของแต่ละมหาว ิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลทำ หน้าที่สอนและบริการทางการแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์

  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ศาสตราจารย์คลินิก ต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น จะต้องมีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป สอนและให้บริการทางวิชาการเป็นผลดีติดต่อกันมาแล้วไม ่น้อยกว่า ๑๐ ปี มีคุณธรรมและประพฤติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ มีภาระงานสอนและปฏิบัติการทางคลินิกตามข้อกำหนด มีผลการสอนระดับเชี่ยวชาญ มีเอกสารการสอนหรือสื่อการสอน อย่างน้อย ๑ หัวข้อในระดับดีมาก และงานปฏิบัติการทางคลินิกที่ทำเป็นประจำในมหาวิทยาล ัยเป็นผลดีมาก


  ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

 8. #108
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  ตายรัง

  คำว่า "ตายรัง" เป็นสำนวน มีความหมายว่า ในที่สุดก็หวนกลับมาอยู่กับครอบครัวตามเดิม เป็นคำที่ใช้กับ ชายผู้เป็นสามีที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยา ไปมีภรรยาน้อยไว้ที่อื่น จึงไปอยู่กับภรรยาน้อย ไม่ได้อยู่กับภรรยาหลวง แต่เมื่อประสบความลำบาก หรือแก่ตัวลงและเจ็บป่วย ภรรยาน้อยไม่ดูแล จึงต้องหวนกลับมาหาภรรยาหลวง อาการที่หวนกลับมาอยู่กับภรรยาหลวงและครอบครัวตามเดิ มนี้ เปรียบว่าเหมือนนกที่บินกลับรัง และอยู่ที่รังของตนไปจนสิ้นชีวิต เรียกว่า "กลับมาตายรัง" เช่น เขาเป็นคนเจ้าชู้ เที่ยวได้เมียไปเรื่อย ๆ แต่ในที่สุดก็ต้องกลับมาตายรัง

  ปัจจุบันคำว่า ตายรัง มีความหมายขยาย หมายถึง เคยทำงานอยู่ที่ใดที่หนึ่งมาพอสมควร แล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นโดยคาดว่าจะดีกว่า แต่ต้องกลับมาอยู่ที่เดิม เช่น เขาทำงานอยู่ที่เดิมดี ๆ ย้ายไปอยู่บริษัทใหม่ พอไปไม่รอดก็กลับมาตายรัง


  ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

 9. #109
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  หัตถบาส

  คำว่า หัตถบาส (อ่านว่า หัด-ถะ-บาด) ประกอบด้วยคำว่า หัตถ (อ่านว่า หัด-ถะ) กับ บาส (อ่านว่า บาด) หัตถ แปลว่า มือ บาส แปลว่า บ่วง, ระยะ หัตถบาส แปลว่า ระยะมือ หมายถึง ระยะห่างระหว่างพระภิกษุสามเณรกับคฤหัสถ์ผู้ถวายของแ ก่พระภิกษุสามเณรนั้น ซึ่งตามพระวินัยกำหนดให้ห่างกันโดยประมาณ ๑ ศอก กล่าวคือไม่ห่างกันเกินไปจนต้องเอื้อมมือ หรือใกล้เกินไปจนไม่สามารถยกของถวายได้ การถวายของแก่พระภิกษุสามเณรนั้น ต้องยกของขึ้นด้วยมือทั้ง ๒ มือ เรียกกิริยานี้ว่า ประเคน ถ้าผู้ถวายเป็นผู้ชายต้องส่งให้ถึงมือพระ ถ้าเป็นผู้หญิงให้ยกของวางบนผ้าซึ่งพระภิกษุจะทอดมาร ับ

  นอกจากนี้ ระยะห่างระหว่างพระสงฆ์ที่นั่งทำสังฆกรรมร่วมกั น ก็กำหนดไม่ให้เกินหัตถบาสด้วย พระภิกษุจึงมักนั่งชิดให้เข่าจดกัน  ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

 10. #110
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beiträge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  สัมภเวสี

  คำว่า สัมภเวสี มาจากภาษาบาลี แปลว่า ผู้แสวงหาที่เกิด ใช้หมายถึงปุถุชนและภิกษุที่ยังไม่ได้เป็นพระอร หันต์ สัตว์ที่ยังอยู่ในครรภ์ และสัตว์ที่ยังอยู่ในไข่ไม่ฟักออกมาเป็นตัว ในทางศาสนาพราหมณ์ คนที่ตายแล้ววิญญาณกำลังแสวงหาที่เกิด แต่ยังไม่ได้เกิดในกำเนิดใดกำเนิดหนึ่ง ก็เรียกว่า สัมภเวสี เช่น ตอนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นั้น เขายังเป็นสัมภเวสีอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้

  คำว่า สัมภเวสี มีผู้นำมาใช้เรียกผู้ที่ต้องเร่ร่อน ไม่มีแผ่นดินอยู่ ความหมายของคำเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น นักการเมืองที่โกงบ้านกินเมือง วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะต้องถูกขับออกนอกประเทศ กลายเป็นสัมภเวสี  ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

Seite 11 von 17 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte

Ähnliche Themen

 1. Antworten: 16
  Letzter Beitrag: 12.02.07, 12:06
 2. Antworten: 4
  Letzter Beitrag: 01.12.05, 17:35
 3. Antworten: 16
  Letzter Beitrag: 11.06.04, 11:23
 4. Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 31.12.02, 09:53
 5. Antworten: 11
  Letzter Beitrag: 17.07.02, 20:36