Seite 10 von 17 ErsteErste ... 89101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 165

ศัพท์น่ารู้

Erstellt von Jiap, 28.01.2008, 19:46 Uhr 164 Antworten 89.819 Aufrufe

 1. #91
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beitrge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  หมาจะเกิดชิงหมาเกิด (ดูสำนวน "เคาะกะลามาเกิด")
  หมาเป็นอุปลักษณ์ของคนเลวทรามต่ำช้า

  ปล่อยตีนหมา หมายถึง วิ่งอย่างรวดเร็ว มักใช้กับการ วิ่งหนี

  หมาเป็นอุปลักษณ์ของความเร็ว เพื่อหนีผู้อื่น

  หมาลอบกัด หมายถึง ถูกลอบทำร้าย

  หมาเป็นอุปลักษณ์ของคนที่ลอบทำร้ายผู้อื่น

  เหมือนลูกหมาตกน้ำ หมายถึง เปียกโชกทั้งตัว

  หมาเป็นอุปลักษณ์ของคนที่มีสภาพเปียกทั้งตัว

  แมวห้าหมาหก หมายถึง ความเชื่อว่าเป็นจำนวนที่เป็นอัปมงคล

  หมาเป็นอุปลักษณ์ของสิ่งที่เป็นอัปมงคล

  เสือสิ้นตวัก สุนัขจนตรอก หมายถึง คนที่ฮึดสู้ เพราะไม่มีทางจะหนีได้แล้ว

  หมาเป็นอุปลักษณ์ของคนที่ฮึดสู้เพราะไม่มีทางหน ี

  ตั้งใจจะหาความหมายสํานวน "หมาจนตรอก" แล้วก็เลยมีสํานวนเกี่ยวหมา(สุนัข) มาให้ได้อ่านกัน

  ที่มา : "หมา" ในมุมมองที่ผ่านทางสํานวนไทย / ผศ.ดร. ปรีชา สุขเกษม

 2. #92
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beitrge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  จิตกาธาน

  จิตกาธาน (อ่านว่า จิด-ตะ -กา-ทาน) หมายถึงเชิงตะกอน คือที่ตั้งศพเพื่อฌาปนกิจ มีส่วนประกอบสำคัญอยู่ ๒ สิ่งได้แก่ ฐานเผา และตารางเผา

  ฐานเผา ทำด้วยไม้เป็นรูปลูกบาศก์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความกว้าง ความยาว และความสูง ประมาณ ๑ เมตร ตามปรกติฐานเผาจะตั้งอยู่ที่พื้น ตัวฐานทั้งสี่ด้านปิดกระดาษสีมีลวดลาย หรือประดับด้วยฟักทองและมันเทศที่แกะสลักเป็นรู ปต่าง ๆ เรียกว่า เครื่องสด

  ส่วนที่เป็นตารางเผา ประกอบด้วยเสาเหล็กสี่เหลี่ยม ๔ เสา ที่โคนเสาทั้ง ๔ มีตะแกรงเหล็กสำหรับเป็นที่รองรับโกศหรือหีบ รอบตะแกรงทั้งสี่ด้านประกับกาบกล้วยแกะสลัก ยอดเสามีเพดานบุผ้าขาวทับด้วยสังกะสีหรือหยวกกล้วยเพ ื่อกันไฟ  ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

 3. #93
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beitrge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  หักทองขวาง

  หักทองขวาง เป็นวิธีปักดิ้นเงินหรือดิ้นทอง โดยวางเรียงเส้นดิ้นให้ขวางตัวลาย เช่น ถ้าปักเป็นรูปใบไม้ก็จะวางเรียงเส้นดิ้นทางขวางแทนกา รวางเรียงเส้นดิ้นไปตาม ทางยาวของรูปใบไม้ การที่วางเส้นดิ้นทางขวาง เส้นดิ้นจะไม่แตกหรือแยกกัน เพราะเกาะพื้นได้แน่นกว่าการเรียงเส้นดิ้นตามคว ามยาว ถ้าเส้นดิ้นมีความยาวมาก ก็จะทำให้ลายแยกจากกัน วิธีปักดิ้นโดยวิธีนี้เรียกว่า ปักดิ้นหักทองขวาง

  การปักดิ้นหักทองขวาง มาจากวิธีปักดิ้นของชาวญวนซึ่งเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิส มภารพระมหากษัตริย์ของ ไทยตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล ้าฯ ให้ฟื้นฟูการเล่นโขนละคร ต้องสร้างเครื่องแต่งตัวโขนละครเป็นจำนวนมาก จึงโปรดเกล้าฯ ให้ช่างสดึงกรึงไหมในพระบรมมหาราชวังหัดปักดิ้นอย่าง ญวนเพื่อปักเครื่องตัว โขนละคร และต่อมาจึงได้นำมาตกแต่งเครื่องสูงต่าง ๆ เช่น ฉัตร จามร บังสูรย์ บังแทรก ซึ่งเป็นเครื่องแสดงพระอิสริยยศสำหรับพระเจ้าแผ่นดิน ด้วย เรียกว่า เครื่องสูงหักทองขวาง  ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

 4. #94
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beitrge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  ทองแผ่ลวด

  ทองแผ่ลวด หมายถึง กระดาษที่ใช้ตกแต่งเครื่องสูง การตกแต่งด้วยทองแผ่ลวดเป็นการใช้กระดาษทองตกแต่งบนเ ครื่องสูง เช่น ฉัตร บังสูรย์ บังแทรก สำหรับพระราชวงศ์ที่ตำกว่าชั้นเจ้าฟ้า เครื่องสูงที่ตกแต่งด้วยกระดาษทองแผ่ลวด เรียกว่า เครื่องสูงทองแผ่ลวด

  กระดาษทองแผ่ลวดทำจากกระดาษ ข่อยหรือกระดาษสาซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น ให้หนาพอสมควร โดยใช้น้ำยาที่ทำจากพืชบางชนิดทาอาบให้กระดาษชื ้น ใช้ค้อนเขาควายทุบพอให้เนื้อกระดาษประสานเป็นแผ่นเดี ยวและเรียบ แล้วผึ่งให้แห้งสนิท จากนั้นจึงทาผิวหน้าด้วยยางรัก ปิดด้วยทองคำเปลวจนเต็มหน้ากระดาษ

  เมื่อจะนำไปตกแต่งที่เครื่องสูง จะตัดเป็นแถบเล็ก ๆ เย็บด้วยมือติดริมขอบใบฉัตรที่เป็นพื้นขาว หรือสลักฉลุเป็นลวดลายเย็บตรึงประดับบนพื้นผ้าส ี เห็นเป็นลวดลายทองบนพื้นสีต่าง ๆ  ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"


 5. #95
  Avatar von Mint

  Registriert seit
  16.04.2007
  Beitrge
  2

  Re: ศัพท์น่ารู้

  มาเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆ จะได้ทันเด็กวัยรุ่นสมัยนี้

 6. #96
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beitrge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  ทําความเคารพ - แสดงความเคารพ

  คำว่า ทำความเคารพ เป็นคำกริยา ผู้หนึ่งกระทำเพื่อแสดงให้ทราบว่า มีความเคารพต่อผู้รับการเคารพ ซึ่งมีหลายแบบตามสถานการณ์ เช่น ไหว้ กราบ คำนับ ยืนตรงกระทบเท้าชิด ถอนสายบัว วันทยหัตถ์ วันทยาวุธ ฯลฯ เราทำอาการต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อแสดงความเคารพ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนทั่วไปที่ผู้น้อยจะทำความเ คารพผู้ที่มีวัยวุฒิ คุณวุฒิ หรือชาติวุฒิสูงกว่าตน ตามความเหมาะสมและตามบริบทของสังคม

  ส่วนคำว่า แสดงความเคารพ เป็นคำกริยา หมายถึง อาการ สภาพ ที่บ่งบอกความเคารพ คำว่า แสดงความเคารพ ใช้กับสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น การไม่ส่งเสียงดังในที่สาธารณะเป็นการแสดงความเคารพต ่อสิทธิ์ของผู้อื่น การถอดรองเท้าเมื่อเข้าโบสถ์ เป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่


  ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

 7. #97
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beitrge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  สุภาษิตเกี่ยวกับ "แมว"

  แมวขโมย - คนขี้ขโมย

  แมวเฝ้าปลาย่าง - การใช้ให้คนใดคนหนึ่งเฝ้าสิ่งของที่เขาต้องการอยู่แล ้ว ย่อมต้องสูญเสียสิ่งนั้นไป

  แมวพึ่งพระ - การให้ความคุ้มครองของผู้ใหญ่

  แมวมอง - กองทหารที่มีหน้าที่คอยเหตุ

  แมวไม่อยู่หนูร่าเริง แมวหลังคาเปิง - ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาไม่อยู่ ผู้น้อยก็ละทิ้งหน้าที่สนุกสนานกันให้เต็มที่
  แหล่งอ้างอิง : พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530

 8. #98
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beitrge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  ԵТͤԴ

  ͧҡչªͺѺ˹ ͺáԹ ѵѡЪͺ͹ Եͤ͢ԴӤǡѺǫ觤駢ѧ С˹ 㹷ӹͧѧǹҡ

  Ե[highlight=yellow:233872d000] ˹ԧ[/highlight:233872d000] çѺԵ When the cat is away the mice will play

  [highlight=yellow:233872d000]͹ǹ͹Ǵ[/highlight:233872d000] 繤ӾٴЪЪѹ 觴ٵѡɳСù͹ͧ 觢Ǵ ç ¶֧͵çͧ

  [highlight=yellow:233872d000]Ǣ[/highlight:233872d000] ¶֧ ͡ǧ㹴ҹسҾͧ Եͧ ǨЫ͵çԹ - Honest as a cat when the meat is out of reach 繵

 9. #99
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beitrge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  เหลี่ยม

  คำว่า เหลี่ยม โดยทั่วไปหมายถึง สันของสิ่งต่าง ๆ เช่น เหลี่ยมโต๊ะ, เหลี่ยมเสา, เหลี่ยมเขา หรือเรียกรูปที่ประกอบด้วยด้านตั้งแต่ ๓ ด้านขึ้นไปมาจดกัน เช่น มี ๓ ด้าน เรียก รูปสามเหลี่ยม, มี ๔ ด้าน เรียก รูปสี่เหลี่ยม

  คำว่า เหลี่ยม มีความหมายโดยปริยายหมายถึง ชั้นเชิง มักเป็นไปในทางไม่ซื่อ ใช้ร่วมกับคำอื่น ๆ ได้ เช่น

  เหลี่ยมคู หมายถึง ชั้นเชิงอย่างคมคาย เช่น นายคนนี้เหลี่ยมคูแพรวพราว ไม่รู้จะไว้ใจเขาได้หรือเปล่า

  เหลี่ยมจัด หมายถึง ชั้นเชิงมาก เช่น เขาเหลี่ยมจัด คบกับเขาต้องระวังตัวให้ดี ไม่อย่างนั้นเราจะเสียเปรียบ

  ลบเหลี่ยม หมายถึง ทำให้ผู้อื่นเสียชั้นเชิง เช่น นักเลงใหญ่ถูกลบเหลี่ยม.

  เสียเหลี่ยม หมายถึง เสียชั้นเชิง เช่น เขาไม่ยอมฝ่ายตรงข้าม เกรงจะเสียเหลี่ยม

  หักเหลี่ยม หมายถึง ทำให้เขาแพ้ เช่น เป็นเพื่อนกันแท้ ๆ ไม่น่าจะมาหักเหลี่ยมกันเลย


  ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

 10. #100
  Avatar von Jiap

  Registriert seit
  24.08.2001
  Beitrge
  2.427

  Re: ศัพท์น่ารู้

  แม่ซื้อ

  แม่ซื้อ คือ เทวดาที่คอยดูแลคุ้มครองเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ ๑๒ ขวบ ตามความเชื่อของคนไทยสมัยก่อน ที่เชื่อว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาต้องมีแม่ซื้อประจำวัน เกิดคอยดูแล ความเชื่อนี้มีอยู่ทุกภาค ใน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ เรียกว่า "แม่ซื้อ" ส่วนในภาคอีสานใต้ เรียกว่า "มดายเดิม"

  แม่ซื้อทางภาคเหนือและภาคกลาง มีชื่อและรูปร่างต่างกันไปในแต่ละวัน เช่น แม่ซื้อชื่อ สามลทัศ (อ่านว่า สา-มน-ทัด) เป็นแม่ซื้อของเด็กเกิดวันพุธ ส่วนทางภาคใต้เชื่อว่ามีแม่ซื้อ ๔ ตน ชื่อ ผุด ผัด พัด และผล

  แม่ซื้อแม้จะคอยดูแลเด็กทารก แต่บางครั้งก็ให้โทษด้วย เช่น ทำให้เด็กนอนสะดุ้งผวา ปวดท้อง ท้องอืด ร้องไห้ผิดปรกติ จึงมีพิธีกรรมไม่ให้แม่ซื้อมารบกวน  ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

Seite 10 von 17 ErsteErste ... 89101112 ... LetzteLetzte

hnliche Themen

 1. Antworten: 16
  Letzter Beitrag: 12.02.07, 12:06
 2. Antworten: 4
  Letzter Beitrag: 01.12.05, 17:35
 3. Antworten: 16
  Letzter Beitrag: 11.06.04, 11:23
 4. Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 31.12.02, 09:53
 5. Antworten: 11
  Letzter Beitrag: 17.07.02, 20:36