เนื่อง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ของปวงชนชาวไทย หรือเป็นวันแม่แห่งชาติ
ทางเราคูณทรัพย์ดอทคอม Koonsab.com จึงจัดกิจกรรมสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู ่ในต่างแดน เช่น ออสเตรีย, เยอรมัน, และสวิสเซอร์แลนด์
ได้ร่วมเขียนเรียงความกัน หรือบทกลอนในหัวข้อเรื่อง วันแม่หรือแม่ของเรา
โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ โดยสายการบินแอร์เบอร์ลิน Air Berlin จากเมืองที่ท่านอยู่ สำหรับ 2 ท่าน โดยท่านสามารถเลือกเมืองที่ต้องการเที่ยว ดังต่อไปนี้
Berlin, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, München,Wien, Zürich, etc.....
พร้อมโล่เกียรติยศ
2. รางวัล เงินสด 100 € หนึ่งร้อยยูโรถ้วน พร้อมโล่เกียรติยศ
3. รางวัลที่ไม่คาดคิด หรือรางวัลสำหรับแปลกใจพร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัลที่ลงประกาศทั้งหมดจะถูกลงพร้อมรูปของท่านในหน ้าเว็บไซด์ของเรา
เพื่อประกาศถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของแต่ละท่า น

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ

http://www.koonsab.com