Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13

ปริศนาํธรรม

Erstellt von dutlek, 22.05.2007, 23:47 Uhr · 12 Antworten · 4.466 Aufrufe

 1. #11
  Avatar von dutlek

  Registriert seit
  27.04.2005
  Beiträge
  1.806

  Re: ปริศนาํธรรม

  พญายักษ์ตนนี้ได้แก่อะไร
  มีหน้า ๓ หน้า
  มีตา ๒ ข้าง
  ข้างหนึ่งสว่าง
  ข้างหนึ่งริบหรี
  มีปาก ๑๒ ปาก
  มีฟันไม่มีมากปากละ ๓๐ ซี่
  กินสัตว์ทั้งปฐพี


  ๑. พญายักษ์ตนนี้ได้แก่อะไร ได้แก่ พระกาล คือ กาลเวลาที่ล่วงเลยไปทุกวัยๆ ผ่านไปโดยไม่รู้สึกตัว กินอายุของสรรพสัตว์ทุกๆ วัน โดยเจ้าตัวไม่รู้สึกอะไร

  ๒. มีหน้า ๓ หน้า ได้แก่ ปีหนึ่งๆ มี ๓ ฤดู คือ วัสสันตฟดู คือฤดูฝน เหมันตฤดู คือฤดูหนาว คิมหันตฤดู คือฤดูร้อน

  ๓. มีตา ๒ ข้าง ได้แก่ วันหนึ่งจะประกอบด้วย ๒ ช่วงเวลา คือ มีกลางวันและกลางคืน

  ๔. ข้างหนึ่งสว่าง ได้แก่ กลางวันจะมีแสงสว่างทั่วปฐพี สามารถมองเห็นกันได้และทำกิจได้อย่างสะดวก

  ๕. ข้างหนึ่งริบหรี ได้แก่ กลางคืน จะมีความมืดปกคลุมไปทั่วทั้งปฐพีไม่สามารถมองเห็นกัน ได้ทำกิจอะไรก็ยาก

  ๖. มีปาก ๑๒ ปาก ได้แก่ ปีหนึ่งจะมี ๑๒ เดือน คือ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม ทิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม

  ๗. มีฟันไม่มีมากปากละ ๓๐ ซี่ ได้แก่ แต่ละเดือนจะประกอบไปด้วยวัน ซึ่งมี ๓๐ วันเป็นประมาณ

  ๘. กินสัตว์ทั้งปฐพี ได้แก่ สรรพสัตว์ที่เกิดขึ้นมาต้องตายดับสลายด้วยกันทุ กคน จะปฏิเสธไม่ได้ ทุกชีวิตจะพ่านพบเหมือนกัน

 2. #12
  Avatar von dutlek

  Registriert seit
  27.04.2005
  Beiträge
  1.806

  Re: ปริศนาํธรรม

  ลูกรักเอาไว้ข้างหลัง
  ลูกชังเอาไว้ข้างหน้า เอาปลาป้อน
  ผู้อยู่หลังรักจริงแต่ไม่เคยเหลียวแล


  ๑. ลูกรักเอาไว้ข้างหลัง หมายความว่า ลูกรัก ได้แก่ บุญกุศล ใครๆ ก็รักก็ชอบและต้องการ แต่เวลาทำจะทำกันภายหลังตอนที่กำลังหนุ่มแน่นไม่นิยม ทำกัน แต่เมื่อถึงคราวอายุมากๆ ไม่มีกำลังที่จะทำแล้วค่อยลงมือประพฤติปฏิปัติก ัน แต่แล้วก็ไม่ได้ผลดังความตั้งใจไว้ เพราะสุขภาพไม่อำนวย สิ่งที่รักน่าที่จะกระทำก่อน
  -เอาไว้ข้างหลัง ได้แก่ เมื่อถึงวัยชราค่อยประพฤติปฏิบัติ

  ๒. ลูกชังเอาไว้ข้างหน้า เอาปลาป้อน หมายความว่า ลูกชัง ได้แก่ บาปอกุศล ใครๆ ก็ไม่ชอบไม่ต้องการ อต่เวลาทำจะกระทำก่อน ในขณะที่กำลังมีก็ก่อแต่กรรมไม่ดี เพราะประมาทในวัยคิดว่าเมื่อถึงวัยชราแล้วจึงจะทำบุญ กุศลตอนนี้กระทำตามที่ ใจสั่งมาไปก่อน และหลงติดในความเพลิดเพลิน
  -เอาไว้ย้างหลัง ได้แก่ การกระทำบาปกระทำก่อนบุญกุศล

  ๓. ผู้อยู่หลังรักจริงแต่ไม่เคยเหลียวแล หมายความว่า ผู้อยู้หลังรักจริง ได้แก่ บุญกุศล มีความรักมีความต้องการอยากได้ ใครก็รักใครก็ชอบ
  -แต่ไม่เคยเหลียวแล หมยถึง ไม่เคยเอาใจใส่ชุกคิดที่จะลงมือปฏิบัติให้เกิดเป็นบุ ญกุศล ปากว่าแต่ไม่ปฏิบัติตามดังปากพูด ก็ไม่เกิดผลประโยชน์อันใด

 3. #13
  Avatar von dutlek

  Registriert seit
  27.04.2005
  Beiträge
  1.806

  Re: ปริศนาํธรรม

  ต่อไปในปริศนาธรรมเชิงปัญหา

  นกนี้ได้แก่นกอะไร
  แต่เช้า ๔ ขา
  สายมา ๒ ขา
  ค่ำมามี ๓ ขา


  ๑. นกนี้ได้แก่นกอะไร หมายความว่า นก ได้แก่ บุคคล คนเราโดยทั่วไปนี้เอง เอานกเปรียบเป็นคน

  ๒. แต่เช้า ๔ ขา หมายความว่า ทารกที่อยู่ในวัยปฐม โดยปกติทั่วไปทารกที่เกิดขึ้นมาใหญ่ๆ ยังไม่ถึงขวบ จะเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนจะคลานๆผโดยใช้แขนทั้งสอ งข้าง และใช้ขาทั้ง ๒ ข้าง รวมกันเป็น ๔
  - แต่เช้า ได้แก่ วัยปฐม
  - ๔ ขา ได้แก่ คลานไปด้วยอวัยวะทั้ง ๔ ประกอบด้วยแขน ๒ และขา ๒

  ๒. สายมา ๒ขา ไก้แก่ เมื่อผ่านวัยปฐมเจริญเติบโตขึ้นมา สามารถที่จะลุกเดินด้วยขาทั้ง ๒ ข้างได้อย่างคล่องแคล่ว ไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสะบาย ไม่เหมือนตอนเป็นทารกต้องคลานไป
  - สายมา ได้แก่ เจริญเติบโตยืนได้
  - ๒ ขา ได้แก่ สามารถลุกยืนเดินได้ด้วยขาทั้ง ๒

  ๔. ค่ำมามี ๓ ขา ได้แก่ เมื่อป่านวัยปฐม วัยมัชฌิมวัย และเข้าปัฐฉิมวัย คือวัยชราสรีระร่างกายก็หย่อนยานไปตามกาลเวลา กำลังก็หดหาย จะเดินไปไหนมาไหนก็ลำบาก ไม่สะดวกดังเช่นแต่ก่อนจึงต้องใช้ไม้เท้าพยุงเดินจึง จะสะดวก
  - ค่ำมา ได้แก่ ปัตฉิมวัย คือ วัยสุดท้าย
  - ๓ ขา ได้แก่ ๒ ขาเดิน และ ๑ ไม้เท้าช่วยพยุง รวมเป็น ๓ ขา

Seite 2 von 2 ErsteErste 12

Ähnliche Themen

 1. Antworten: 2
  Letzter Beitrag: 16.06.12, 14:23
 2. Antworten: 14
  Letzter Beitrag: 22.05.10, 09:08
 3. Antworten: 6
  Letzter Beitrag: 23.12.07, 19:49
 4. Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 30.05.06, 21:09
 5. Antworten: 4
  Letzter Beitrag: 15.07.05, 15:48