Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13

ปริศนาํธรรม

Erstellt von dutlek, 22.05.2007, 23:47 Uhr · 12 Antworten · 4.461 Aufrufe

 1. #1
  Avatar von dutlek

  Registriert seit
  27.04.2005
  Beiträge
  1.806

  ปริศนาํธรรม

  สวัสดีครับผู้อ่านทุกๆคน

  ปีที่แล้วอี๊ดซื้อหนังสือเล่มหนึ่งชี่อ ปริศนาปรัชญาํธรรม ให้ผม แต่ตลอดเวลาผมไม่เอาอ่าน เมื่อวานนี้ผมเริ่ิมอ่านครั้งแรก หนังสือเล่มนี้น่าอ่านมากสำหรับผม แม้ว่าผมยังไม่เข้าใจหลายข้อความ มีปริศนาํรรมหลายอย่าง ผมอยากเขียนให้พวกคุณอ่านด้วย เช่น ในภาคที่๒ของหนังสือนี้ มีเรื่อง...

  ปริศนาํธรรมเชิงปัญหา

  คำว่า ผู้เฒ่า หรือ คนเฒ่า ของมวลมนุษยชาติมี ๗ อย่าง คือ

  ๑. ผู้เฒ่า
  ๒. ผู้โอ่
  ๓. ผู้โผล่
  ๔. ผู้ผา
  ๕. ผู้หูติดฝา
  ๖. ผู้เฒ่าตาติดใน
  ๗. ผู้เฒ่าใจติดหม้อ  • ๑. ผู้เฒ่า ได้แก่ คนแก่ที่มีอุปนิสัยสนใจพระศาสนา เข้าวัดวาอาราม ช่วยทำกิจพระศาสนา หมั่นฟังธรรม ให้ทาน รักษาศิล เจริญเมตตาภาวนา ตามโอกาสที่มีและตามเหมาะสมกับสภาวะของตน เมื่อมีงานบุญการกุศลจะเห็นเป็นผู้นำทันที


  • ๒. ผู้โอ่ (เนา) ได้้แก่ คนแก่ที่มีอุปนิสัย ไม่สนใจพระศาสนา ไม่เข้าวัดฟังธรรม ไม่ช่วยกิจการของส่วนรวม วัดไม่เข้าพระเจ้าไม่กราบไหว้ ไห้ทานไม่เป็น รักษาศิลไม่มี เจริญเมตตาภาวนาไม่ทราบ เป็นคนแก่โดยเปล่าประโยชน์
   เสมือนดังส้มปลาที่เน่าเสียเปล่า โดยไม่มีประโยชน์จะรับประทานก็ไม่ได้


  • ๓. ผู้โผล่ ได้้แก่ คนแก่ที่มีอุปนิสัยไม่เอาใจใส่ต่อการงาน ไม่มีจิตใจที่จะเอึ้อเฟื้อเผื่อแผ่ พอมีกิจส่วนรวมหรืองานการกุศลก็คอยจะหลบหนีไปโผล่ที่ นั้นที่นี้บ้าง ทำกิจอันใดก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน คอยเอารัดเอาเปรียบคนอื่น กินแรงคนอื่นเสมอ


  • ๔. ผู้ผา่ (เผลอ) ได้แก่ คนแก่ที่มีอุปนิสัยไม่มีความจริงใจต่อส่วนรวมเพื่อนฝ ูงเอาเปรียบคนอื่น ทำอะไรก็ไม่จริงจังและจริงใจ ทำไปพอเเก้ขัดแก้หน้าไปนิดๆหน่อยๆ พอคนอื่นเผลอจะหลบหนีทันทีคนอื่นเผลอไม่ได้


  • ๕. ผู้หูติดฝา
   ได้้แก่ คนแก่ที่มีอุปนิสัยตระหนี่ถี่เหนียว หรือเป็นคนเกีนจคร้าน เมื่อมีกิจกรรมส่วนร่วมหรือมีกิจการทางศาสนางานบุญกา รกุศล มีคนมาป่าวร้องให้ร่วมก็เอาหูแอบติดข้างฝา เพื่อจะไใ่ให้ได้ยินเรื่องงานบุญการกุศลนั้นๆ เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น


  • ๖. ผู้เฒ่าตาติดใน ได้้แก่ คนแก่ที่มีอุปนิสัยชอบเล่นการพนัน เมื่อได้เห็นได้ยินข่าวการเล่นมี่ไหนเ็ไปที่นั้ น มีจิตใจจดต่อที่การพนันเท่านั้น


  • ๗. ผู้เฒ่าใจติดหม้อ ได้้แก่ คนแก่ที่มีอุปนิสัยชอบดื่มสุราเห็นขวดสุราที่ไหนไปที ่นั้น เมื่อมีงานพิธีที่ไหนถ้ามีสุราก็อยู่ได้ตลอดวัน แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เคยโผล่ไปให้เห็นหน้ากลับตำหนิว่าเจ ้าไม่ภาพว่าเป็นคนจิตใจ คับแคบ


 2. #2
  Avatar von dutlek

  Registriert seit
  27.04.2005
  Beiträge
  1.806

  Re: ปริศนาํธรรม

  ในหมวดหมู่ ปริศนาํธรรมเชิงปัญหา มีคำ ดังต่อไปนี้

  ๑. โหดร้าย
  ๒. ใจอยาก
  ๓. มากรัก
  ๔. ปากชั่ว
  ๕. มัวเมา  • ๑. โหดร้าย ได้แก่ คนแก่ที่มีพฤติกรรมละเมิดศิล ๕ ข้อที่ ๑ ปาณาติบาต... มีจิตใจโหต้่ายฆ่าชีวิตอื่น เบียดเบียนชีวิตอื่น ด้วยการขาดความมีเมตตาจิตต่อเพื่อนร่วมโลกที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน


  • ๒. ใจอยาก ได้้แก่ คนแก่ที่มีพฤติกรรมละเมิดศิล ๕ ข้อที่ ๒ อทินฺนาทาน...มีจิตใจละโมบโลภมาก เห็นแเก่ตัว
   ขาดความสันโดษ อยากได้ของคนอื่นเป็นคนตน โดยใช้กลอุบายหวังเอาผลประโยชน์ของคนอื่นโดยมีวิธีกา รที่หลากหลย


  • ๓. มากรัก ได้้แก่ คนแก่ที่พฤติกรรมละเมิดศิล ๕ ข้อที่ ๓ กาเมสุมิจฺฉาจาร...มักมากในกาม เจ้าชู้ มัวเมาอยู่กับความรักความใคร่ ภึงเเม้จะผิดกฏธรรมเนียมประเพณีก็ตาม


  • ๔. ปากชั่ว ได้้แก่ คนแก่ที่พฤติกรรมละเมิดศิล ๕ ข้อที่ ๔ มุสาวาท...พูดเพ้อเจ้อ ส่อเสียด หยาบคลาย ไม่มีคุณสมบัติผู้ดีติดตัว ไร้สัจจะความจริง


  • ๕. มัวเมา ได้้แก่ คนแก่ที่พฤติกรรมละเมิดศิล ๕ ข้อที่ ๕ สุราเมรยฺ...ติดสิ่งเสพติดให้โทษ มัวเมาประมาท ขาดความหยั่งคิด เอาสุราแก้ไข้ปัญหา


 3. #3
  Avatar von dutlek

  Registriert seit
  27.04.2005
  Beiträge
  1.806

  Re: ปริศนาํธรรม

  การทำต่อกับปริศนาํธรรมเชิงปัญหาครับ

  ๑. เห็นแล้วไม่จับ
  ๒. จับแล้วไม่กิน
  ๓. กินแล้วไม่อิ่ม
  ๔. อิ่มแล้วไม่ถ่าย
  ๕. ถ่ายแล้วไม่เหม็น
  ๖. เหม็นแล้วไม่บ่น  ๑. เห็นแล้วไม่จับ ได้แก่ ตา ดูได้เฉยๆ ไม่สามารถที่สัมผัสได้เพียงแต่มอง ทำอะไรที่มากไปกว่านี้ไม่ได้

  ๒. จับแล้วไม่กิน ได้แก่ มือ มีหน้าที่จับต้องได้ ยกสิ่งของเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ แต่ไม่สามารถกินหรือรับรู้รสได้
  ได้แค่จับต้องเฉยๆ ทำอะไรที่มากไปกว่านี้ไม่ได้

  ๓. กินแล้วไม่อิ่ม ได้แก่ ปาก มีหน้าที่เป็นทางผ่านอะไรผ่านมาจะผ่านเข้าไปได้หมดแต ่ไม่รู้สึกอิ่ม ได้แค่เป็นทางผ่าน
  ดังคำกล่าวที่ว่า "ฉันนั้นหรือคือทางผ่าน" ทำอะไรที่มากไปกว่านี้ไม่ได้

  ๔. อิ่มแล้วไม่ถ่าย ได้แก่ ท้อง มีหน้าที่รับเข้ามาเก็บสะสมไว้ตามขนาดที่จะบรรจ ุได้ แต่ไม่สามารถขับถ่ายออกไปได้
  ได้แค่เก็บรักษาไว้เท่าีั้นั้น ทำอะไรที่มากไปกว่านี้ไม่ได

  ๕. ถ่ายแล้วไม่เหม็น ได้แก่ ก้น มีหน้าที่ขับถ่ายให้ผ่านออกไป แต่ไม่สามารถรับรู้กลิ่นอะไรทั้งสิ้น แม้จะอยู่ใกล้ที่สุด
  ได้แค่เป็นทางผ่านออกไป ทำอะไรที่มากไปกว่านี้ไม่ได

  ๖. เหม็นแล้วไม่บ่น ได้แก่ จมุำก มีหน้าที่รับรู้กลิ่นต่างๆ ที่มากระทบ แต่ไม่สามารถบ่นหรือพูดอะไรได้เลย
  มีแต่ปากเป็นตัวบ่นว่าเหม็นได้เท่านั้น ทำอะไรที่มากไปกว่านี้ไม่ได

 4. #4
  Avatar von dutlek

  Registriert seit
  27.04.2005
  Beiträge
  1.806

  Re: ปริศนาํธรรม

  ปริศนาธรรมเชิงปัณหามีทั้งหมด๒๒ปริศนา ปริศนาอันดับที่ ๔ คือ

  ที่ดำกลับขาว
  ที่ยาวกลับสั้น
  ที่มั่นกลับคลอน
  ที่หย่อนกลับตึง
  ที่ซึ้งกลับเซอะ


  ๑. ที่ดำกลับขาว ได้แก่ เส้นผม ตอนอยู่ในวัยหนุ่มสาวเส้นผมก็ดกดำสวยงามพอผ่านวัยผู้ ใหญ่เข้าสู่วัยชรา
  เส้นผมกลับเปลี่ยนแปลงเป็นขาวไป (ผมหงอด)

  ๒. ที่ยาวกลับสั้น ได้แก่ สายตา ตอนอยู่ในวัยเด็ก วัยหนุ่มสาวมีนัยน์ตาสดใสมองเห็นอะไรได้ดี
  พอเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ถึงวัยชราสายตาสั้นพร่ามัว ต้องอาศัยแว่นตาเข้า

  ๓. ที่มั่นกลับคลอน ได้แก่ ฟัน ตอนอยู่ในวัยเด็ก วัยหนุ่มสาว กัดหรือเคี้ยวอาหารที่แข็งได้อย่างไม่มีเสียวฟั น พอเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ถึงวัยชราหลุดออกที่ละขี้ๆ บางคนต้องถอดเหลือแต่เหงือกจำเป็นต้องใส่ฟันปลอ มแทน

  ๔. ที่หย่อนกลับตึง ได้แก่ หู ตอนอยู่ในวัยเด็ก วัยหนุ่มสาวฟัฃเสียงอะไรๆก็ได้ยินจะอยู่ใกล้หรื อไกล แต่ผ่านวัยผู้ใหญ่เข้าสู่วัยชราเนื้อหนังหย่อนยานไปห มดเว้นแต่หูยิ่งแก่ตึง จะต้องพูดเสียงดังจึงจะได้ยิน

  ๕. ที่ซึ้งกลับเซอะ ได้แก่ สัญญาความจำได้หลายรู้ เมื่อยังเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาว เรียนรู้อะไรก็จดจำได้ง่ายและแม่นยำ
  พอแก่ชราลง ก็หลงๆ ลืมๆ ความจำเลอะเลือนได้หน้าลืมหลังกินแล้วก็บอกว่าไม่ได้ กิน


 5. #5
  Avatar von dutlek

  Registriert seit
  27.04.2005
  Beiträge
  1.806

  Re: ปริศนาํธรรม

  ฝั่งนี้ ได้แก่อะไร
  ฝั่งโน้น ได้แก่อะไร
  การจมลงในท่ามกลาง คืออะไร
  การเกยบนบก คืออะไร
  มนุษย์ผู้จับ คืออะไร
  อมนุษย์ผู้นับ คืออะไร
  เกลียวน้ำวน คืออะไร
  ความเป็นของเน่าใน คืออะไร


  ฝั่งนี้ ได้แก่ ชื่อแห่งอายตนะภายใน ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ติดอยู่กับสภาวะความเป็นแห่งตัวเราหร ือสำคัญว่าของเรา

  ฝั่งโน้น ได้แก่ ชื่อแห่งอายตนะภายใน ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งต้อง กาย อารมณ์ที่เกิดกับใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกสภาวะความเป็นแห่งสิ่งอื่นหรื อไม่เป็นของเรา

  จมลงในท่ามกลาง ได้แก่ ชื่อแห่งนันทิราคะ ความกำหนัดยินดี รักใคร่ ชื่นชอบพอใจในกามคุณ ๕ กล่าวคือ รูปที่สวย เสียงที่ไพเราะ กลิ่นที่หอม รสถูกใจและสัมผัสที่นุ่มนวล

  เกยบนบก ได้แก่ ชื่อแห่งอัสมิมานะ การถือเราถือเขา มานะ การถือตัว ได้แก่ การกำหนดเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานไปวัดค่ากับคนอื่นเปร ียบเทียบกับคนอื่นแล้ว เกิดความสำคัญที่ผิดๆ ว่าเป็นผู้เลิศกว่าเขา เสมอเขาและเลวกว่าเขา เกิดความทะนง จองหอง ดื้อรั้น เกิดความกระด้างภายในใจ

  มนุษย์ผู้จับ ได้แก่ พระภิกษุที่คลุกกลีกับคฤหัสถ์ ร่วมสุขร่วมทุกข์กับเขา ข่วยเหลือทำกิจกรรมให้เขา มีผลประโยชน์ส่วมกับหวังความสุขจากการเสพปัจจัย ๔ และมีความยินดีพอใจในกามคุณ ๕ กับเขา

  อมนุษย์ผู้จับ ได้แก่ พระภิกษุมี่ประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อหวังไปเกิดในเทพนิกาย (หมู่เทวดา) หมู่ใดหมู่หนึ่ง ไม่ได้ออกบวชเพื่อประพฤติตนให้บรรลุถึงจุดสูงสุดแห่ง พระพุทธศาสนา กล่าวคือพระนิพาน แต่มีความพอใจแค่เพียงสวรรค์คือสภาวะความเป็นเทวดาเท ่านั้น

  เกลียวน้ำวน ได้แก่ กามคุณ ๔ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกายที่นำใคร่น่าพอใจ หลงวนเวียนติดอยู่เป็นต้นเหตุแห่งการเวียนเกิดเวียนต ายในวัฏสงสารเพราะความ พอในจากการเสพสุขแห่งกามคุณทั้ง ๕

  ความเป็นของเน่าใน ได้แก่ พระภิกษุผู้ทุศีล มีความประพฤติน่ารังเกียจไม่บริสุทธิ์ เป็นสมณะปลอม มีกิเลสหนา เน่าภายในดังขยะเน่าเหม็น มีแต่เพียงเปลือกนอกที่สมบูรณ์ กล่าวคือเพียงแต่นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์เท่านั้น

 6. #6
  Avatar von dutlek

  Registriert seit
  27.04.2005
  Beiträge
  1.806

  Re: ปริศนาํธรรม

  ความแก่ของมวลมนุษย์ชาติ มี ๘ อย่าง คือ

  แก่บอนขอบสระ
  แก่เรือแม่ค้า
  แก่ตะกร้ากันปรุ
  แก่งูพิษ
  แก่ไข้กินของผิด
  แก่จริตนกเค้า
  แก่ผีเป้าผีโพง
  แก่ลอบแก่ไซ


  แก่บอนขอบสระ ได้แก่ เป็นคนที่มีอุปนิสัยปากเปราะปากไวกว่าปัญหาได้ยินเรื ่องราวอะไรไม่ได้เกิด คันปากขึ้นมาทันทีทันใด เที่ยวโฆษณาหัวบ้านท้ายบ้านให้ได้ยินรับทราบหมด ปิดความสับไม่ได้ ทำไห้คนอื่นเข้าใจในทางที่ผิดๆ จนเกิดความแตกแยกในหมู่ชม
  เสมือนดัง การกินบอนเข้าไปแล้วเกิดอาการคันปากขึ้นมาทันที

  แก่เรือแม่ค้า ได้แก่ เป็นผู้มีอุปนิสัยเกียรคร้านการทำกิจการงาน พอลูกจากที่นอนก็เที่ยวไปบ้านโน้นบ้านนี้ ฝากท้องไว้กับเรือนอื่นๆ อย่างไม่อาย พอตกเย็นก็เดินทางกับบ้าน พอรุ่งอรุณวันใหม่ก็ไปอีกทำอยู่อย่างนี้เป็นกิจวัตรป ระจำปี
  เสมือนดัง แม่ค้าเรือแจวร่องเรือขายสินค้าตามลำคลองพอตกเย็นก็ก ับบ้าน

  แก่ตะกร้ากันปรุ ได้แก่ เป็นคนที่มีอุปนิสัยสุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายโดยขาดเหตุผลความจำเป็น ไม่รู้จักประมาณสภาวะแห่งตน ไม่มีความรอบคอบพอได้มาก็จ่าย บางครั้งจ่ายเกินดุลมากกว่าได้มาเสียอีกแถมติดการพนั นอีก
  เสมือนดัง ตะกร้ากันรั่วเอาอะไรใส่ก็ไหลออกไปหมด

  แก่งูพิษ ได้แก่ เป็นคนมีอุปนิสัยอาฆาตมาดร้าย ใครทำอะไรผิดใจขัดอารมณ์เข้าหน่อยไม่ได้ จะต้องมีแค้นนี้ต้องชำระขึ้นมาทันที เอาเรืองเอาความฟ้องร้องเขาทันที เรื่องเล็กๆ ก็ทำให้เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องไม่เป็นเรื่องก็ทำให้เป็นเรื่อง อ้างว่าตนรู้มาก่อนเกิดมาก่อนและรู้กฎหมายพร้อมทั้งเ ข้าประเพณีดี
  เสมือนดัง งูพิษใครเข้าใกล้ย่อมมีอันตรายทันใด

  แก่ไข้กินของผิด ได้แก่ เป็นคนมีอุปนิสัยพอใจในอบายมุขติดยาเสพติดแล้วใครจะว ่ากล่าว จะตักเตือนให้ลด ละ เลิก อย่างไรไม่สนใจ เมื่อติดสุรายาเสพติดมากเข้าถึงคราวไม่มีเงินก็เอาทร ัพย์มรดกที่หาได้ขาย แล้วแสวงหาซื้อมาเสพโดยไม่รู้จักพอ
  เสมือนดัง คนไข้กินของแสลงเข้าไปไม่ฟื้นจากการเจ็บป่วย

  แก่จิตนกเค้า ได้แก่ เป็นคนมีอุปนิสัยคดโกง ใจคดชอบสักขโมย ชอบอยู่ในที่มืดกลัวคนอื่นเห็น หลบหน้าหลบตาผู้คน ออกทำงานในเวลากลางคืน เวลากลางวันหมกตัวอยู่ในบ้านไม่ออกสังคม
  เสมือนดัง นกเค้าที่ออกแสวงหาอาหารในเวลากลางคืน พอตกตอนกลางวันก็จะเข้าพักผ่อนเก็บตัวในที่ลับๆ

  แก่ผีเป้าผีโพง ได้แก่ เป็นคนมีอุปนิสัยเอาลัดเอาเปรียบพรรคพวก จะเอาให้ได้ทุกวิธีทาง ไม่มีความละอายต่อบาปอกุศลที่ตนกระทำแม้ว่าจะเป็นพระ สงฆ์ ญาติมิตร ผู้มีอุปการคุณก็ไม่มียกเว้น
  เสมือนดัง พวกผีปีศาจ จะทำร้ายใครก็ไม่เลือกหน้าและชนชั้นวรรณะ

  แก่ลอบแก่ไซ ได้แก่ เป็นคนอุปนิสัยที่มีเล่ห์เหลี่ยมจัด มีกลอุบายหลากหลาย มีจิตใจไม่ซื่อต่อเพื่อนฝูง มีอุบายที่แยบยลที่จะคดโกงเอาผลประโยชน์ของคนเมาเป็น ของตน ถ้าใครลวมตัวเข้ามาแล้วรอดออกไปยาก
  เสมือนดัง ลอบหรือไซที่ดักปลา ถ้าปลาตัวใดเข้าไปแล้วต้องตายเป็นแน่แท้มีาสรอด ยาก

 7. #7
  Avatar von dutlek

  Registriert seit
  27.04.2005
  Beiträge
  1.806

  Re: ปริศนาํธรรม

  ใครคิดได้ไปนิพานมี ๔ ข้อ คือ

  ยามเช้าเจ้าสี่ขา คลานไปมาร้องให้แง
  เที่ยงวันกับผันแปร เป็นสองขาหน้าแปลกใจ
  สายัณห์ตะวันเย็น กลับกลายเป็นสามขาได้
  สัตว์นี่คืออะไร


  ยามเช้าเจ้าสี่ขา คลานไปมาร้องให้แง ได้แก่ ทารกที่เกิดใหม่ยังไม่สามารถจะลุกเดินไปไหนมาไห นได้ ต้องอาศัยการคลานไปมาเอง ตามสภาวะความสามารถของตนในช่วงแห่งร่างกายตอนนั ้น

  เที่ยงวันกับผันแปร เป็นสองขาหน้าแปลกใจ ได้แก่ หลังจากพ้นวัยทารกเป็นวัยเด็กจนถึงโตเป็นสาวสามารถลุ กยืนและเดินไปไหนได้ อย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องคลานไปมาอย่างแต่ก่อนมีสรีระร่างที่เจริญเติบ โตเต็มที่แล้วสายัณห์ ตะวันเย็น กลับกลายเป็นสามขาได้

  สายัณห์ตะวันเย็น กลับกลายเป็นสามขาได้ ได้แก่
  หลังจากพ้นวัยหนุ่มสาวสู่วัยกลางคนจนถึงวัยชรา พอแก่เฒ่าจะเดินหิรไปไหนมาไหน จะทำกิจการงานอะไรก็ไม่สะดวกคล่องตัวเหมือนแต่ก ่อน ก็ต้องมีตัวช่วยโดยเอาไม้เท้าเข้าพยุงเดินช่วยนำทางแ ละป้องกันอันตรายต่างๆ เพราะร่างกายมีแรงน้อยไปไหนมาไหนไม่สะดวกสายตาไม่ดีต ้องใช้ไม้เท้าคลำนำทาง

  สัตว์นี้ คืออะไร ได้แก่ มนุษย์นั้นเอง


 8. #8
  Avatar von dutlek

  Registriert seit
  27.04.2005
  Beiträge
  1.806

  Re: ปริศนาํธรรม

  ธนญชัยเศษฐีสอนนางวิสาขา มี ๑๐ ข้อ

  ไฟในอย่านำออก
  ไฟนอกอย่านำเข้า
  ควรให้แก่ผู้มี่ควรให้
  อย่าให้แก่ผู้มี่ไม่ควรให้
  เข้าให้หรือไม่ให้ก็จงให้
  จงนั่งให้เป็นสุข
  จงนอนให้เป็นสุข
  จงกินให้เป็นสุข
  พึงบูชาไฟ
  พึงนมัสการเทวดาในเรือน


  ไฟในอย่านำออก ได้แก่ อย่านำสิ่งไม่ดีที่มีโทษออกไปเปิดเผยนอกบ้าน กล่าวคือ เรื่องที่เป็นความลับหรือสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรภายใน บ้านของตนออกไปเปิดเผย ให้คนอื่นได้รับรู้ โดยวิธีการต่างๆ อันเป็นการเผาตนเองและครอบครัว เป็นตน

  ไฟนอกอย่านำเข้า ได้แก่ อย่านำสิ่งที่ไม่ดีมีโทษเข้ามาพูดในบ้านโดยไม่เกิดปร ะโยชน์ ทำให้เสียสุขภาพจิตเปล่า เช่น อย่าได้นำเอาคำนินทานอกบ้านมาพูดในบ้าน อันเป็นการนำเรื่องทาเผาตนเองลาครอบครัว เป็นตน

  ควรให้แก่ผู้ที่ควรให้ ได้แก่ ใครที่อุปการคุณที่ช่วยเหลือในโอกาสต่างๆให้ความช่วย เหลือและให้โอกาสแก่เรา เราก็ควรมีความกตัญญูตอบแทน โดยการให้เป็นการตอบแทน

  อย่าให้แก่ผู้ที่ไม่ควรให้ ได้แก่ ใครที่ไม่เคยทำอุปการคุณต่อเราเลยก็ไม่ต้องให้ หรืออีกอย่างหนึ่งใครที่เคยมายืนสิ่งของเครื่องใช้ต่ างๆ ของเรานำไปแล้วแต่ไม่เคยส่งคืนก็ไม่ควรให้หยิบยืมต่อ ไป

  เขาให้หรือไม่ให้ก็จงให้ ได้แก่ เมื่อมีญาติมิตรฝ่ายสามีที่เขาถึงคราวตกทุกข์ยากมาขอ พึ่งพาอาศัย ถึงแม้ว่าขาไม่เคยให้อะไรหรือจะไม่มีให้เป็นการตอบแท นก็ตามเราก็ควรให้การ ช่วยเหลือเขา

  จงนั่งให้เป็นสุข ได้แก่ เมื่อพ่อตาแม่ยายหรือสามีของตนทำกิจการงานอะไรอยู่หร ืออยู่ในอิริยาบถอะไร เราควรวางตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ ในสถานะที่เราเป็นลูกสะใภ้จะต้องวางตัวให้ถูกต้องและ ให้รู้จักฟ้าสูงแผ่นดิน ต่ำ

  จงนอนให้เป็นสุข ได้แก่ การตื่นก่อนนอนที่หลังสามี กล่าวคือ จัดแจงปรนนิบัติในหน้าที่ภรรยาที่ดี ให้สามีเข้านอนก่อน แล้วจึงเข้านอนที่หลังเมื่อเสร็จกิจต่างๆแล้ว

  จงกินให้เป็นสุข ได้แก่ โดยธรรมเนียมไม่ควรบริโภคก่อนพ่อตาแม่ยายหรือสามีของ ตน ควรจัดแจงตระเตรียมหาให้ท่านบริโภคก่อน เมื่อเสร็จแล้วตนจึงบริโภคที่หลังหรือบริโภคพร้ อมกัน

  พึงบูชาไป ได้แก่ ให้มีความยำเกรง เกรงอกเกรงใจ จะทำกิจการอันใดก็ควรปรึกษาให้ความสำคัญกับพ่อตาแม่ย ายหรือสามีของตนตลอด เวลา เสมือนการเกรงกลัวต่อไฟหรืองูพิษ

  พึงนมัสการเทวดาในเรือน ได้แก่ ควรให้การเคารพ น้อบน้อม อ่อนโยม ต่อพ่อตาแม่ยายหรือสามีของตนตลอดเวลา อย่าแข็งกระด้างต่อท่าน เสมือนเคารพต่อเทวดา

 9. #9
  Avatar von dutlek

  Registriert seit
  27.04.2005
  Beiträge
  1.806

  Re: ปริศนาํธรรม

  คาถาหลวงพ่อเฉย

  ล่อไม่อยาก
  ถากไม่เข้า
  เย้าไม่รัก
  ชักไม่หลง


  ล่อไม่อยาก ได้แก่ อะไรก็ตามที่จะมาล่อลวงหรือกระตุ้มให้เราเกิดความอยา กให้มีตัณหาอุปทาน มีสติไม่หลงไปตามโดยการรู้จักประเมินตนรู้จักประมาณต น เราที่ถูกล่อแล้วก็จะไม่อยาก

  ถากไม่เข้า ได้แก่ เป็นคนมีจิตใจที่มั่นคง ไม่หวั่นไหวต่ออะไรง่ายๆ สามารถข่นโทสะไว้ได้และชนะโทสะได้อย่างเด็ดขาดใครจะด ่าถากถางอย่างไรก็ไม่ หวั่นไหว พร้อมทั้งไม่ได้ยินร้ายต่อคำกล่าวสรรเสริญและนิ นทา

  เย้าไม่รัก ได้แก่ เป็นคนที่เพศตรงข้ามมายั่วเย้าให้รักมาเอนอิงพิงกายก ็ไม่รักตอบตัดขาดต่อ กามารมณ์ ได้เห็นโทษต่อความรักและเห็นประโยชน์ต่อการไม่หลงต่อ กามารมณ์ ถึงจะสวยหล่อขนาดไหนจิตใจก็ไม่มีวันหวั่นไหวตาม

  ชักไม่หลง ได้แก่ อบายมุขจะมาชักให้หลงไปตามเพศตรงกับข้าม สุราของมึนเมา เล่นการพนัน และมีเพื่อนชั่วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สาสารถจะชักนำให้หล งไปตามได้เพราะมีจิตที่ มั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออบายมุขแล้ว


 10. #10
  Avatar von dutlek

  Registriert seit
  27.04.2005
  Beiträge
  1.806

  Re: ปริศนาํธรรม

  เสื้อขาดหลังไปปะหน่องไก่
  เสื้อขาดไหล่ไปปะหน่องลิง
  เสื้อขาดข้างไปดปื้อนเขาความ


  ๑. เสื้อขาดหลังไปปะหน่องไก่ ได้แก่ มีทัศนคติที่เห็นของใหม่ดีกว่าของเก่าดังคำกล่าวที่ว ่า ลืมของเก่ามัวเมาของใหม่ เช่น มีคู่ครองอยู่แล้วแต่มีความอยากได้คู่ใหม่แม้ว่าคู่ค รองจะยังไม่ตาย ซึ่งละเลิกจากสิ่งหนึ่งกลับไปหาสิ่งใหม่ต่อ ความอิ่มความพอไม่มีแสวงหาเพิ่มสนองตัณหาอยู่เสมอหาท ี่สุดไม่ได้

  ๑. เสื้อขาดไหล่ไปปะหน่องลิง ได้แก่ การตกเป็นมาสแห่งตัณหาคือความอยากได้ ได้คู่ครองแล้วแต่อยากได้เมียน้อยเพิ่มอีก เพื่อสนองตัณหาความอยากของตน เที่ยวหากลอุบายเพื่อให้ได้มาซึ่งเมียคนใหม่ด้วยเทคน ิควิธีการที่แยบยล จนเมียเก่าเมียใหม่จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน เป็นผู้ฉลาดในการแสวงหาเมีย

  ๓.เสื้อขาดข้างไปดปื้อนเขาความ ได้แก่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้นกับตนและคนรอบข้ าง ซึ่งเป็นผลของการกระทำโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม แต่กลับมองไม่เห็นว่าไม่ใช่สาเหตุที่เกิดจากตนเ อง หาได้กล่างโทษตนเองแต่กลับไปโทษณาติมิตรที่อยู่รอบข้ าง กล่าวหาว่าพวกเขาไม่ได้ให้การชี้แนะตักเตือนอบรมสั่ง สอนตนเอง ปล่อยให้ทำโดยขาดการดูแลเอาใจใส่ไม่ไห้ความร่วมมือกั บตน

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte

Ähnliche Themen

 1. Antworten: 2
  Letzter Beitrag: 16.06.12, 14:23
 2. Antworten: 14
  Letzter Beitrag: 22.05.10, 09:08
 3. Antworten: 6
  Letzter Beitrag: 23.12.07, 19:49
 4. Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 30.05.06, 21:09
 5. Antworten: 4
  Letzter Beitrag: 15.07.05, 15:48