คุณเจี้ยบ

อาหารการกินไม่เหมือนกันค่ะ อาหารที่นี่ไขมันมากทำไห้อ้วน และอีกอย่างกระเทียมนอ้ยค่ะ คนที่นี่ไม่คอ่ยชอบผัก..หนอ่ยว่านะคะ

หนอ่ย