สวัสดีค่ะ
ไม่น่าเชือเลยว่าคุณ โรลฟ จะชอบฟังเพลงพวกนี้ด้วยแต่ฟังแล้วดูอะไรๆมันสงบ นิ่ง
ดีจังเลยค่ะชอบฟังเหมือนกัน แต่ภายนอกมันไม่นิ่งเลยมันกับยั่วยวนให้จิตพลุกพล่าน คะ
หรือเป็นเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เขาผู้นั้นสงบ(เฉพา ะบุคคล)แต่อะไรที่น่าอายจังเลยคะที่เขายืนได้บนความท ุกข์ของผ้อื่น
พังได้อะไรดีๆเยอะเลยคะ