สวัสดีครัน
ทุกคนรู้จักผมรู้ว่าผมชอบการเดินเล่นมากๆ ในฤดูหนาวมันยาก หิมะตก ทางเดินมันลื่น ต้องระมัดระวังมาก อากาศหนาว บางที -15 องศา มีควมรู้สึกว่าเราอยู่ที่ขั้วโลกเหนือ ดีที่ในยูโรปไม่มีหมีขาวหลือแต่ในสวนสัตว์ แต่อย่างไรก็ตามผมไปเดินเล่นบ่อยๆ แต่ไม่เดินเล่นเพื่อลดน้ำหนัก ผมควรลดน้ำหนัก แต่หมอได้บอกผมว่าการเดินเล่นไม่เหมือนการเล่นก ีฬา การเดินเล่นดีต่อสุขภาพจริงๆ แต่ถ้าอยากลดน้ำหนักต้องเล่นกีฬาและลดอาหาร ผมไม่เล่นกีฬาหลือแต่ดูกีฬาในโทรทัศน์ แต่ดูโทรทัศน์ไม่ใช้หมดแคลอรี่ และผมไม่อยากลดอาหาร แต่ตอนนี้ผมกินผลไม้และผักมากๆ นี้ดีต่อสุขภาพ 5 ปีกอนผมได้ไปหาแมคโดนัลด์ 5 ครั้งสัปดาห์ละ และในวันผมไม่ได้อยากไปหาแมคโดนัลด์เบอร์เกอร์ค ิง ตอนนี้ผมเกลียดแมคโดนัลด์และเบอร์เกอร์คิง ไปที่นั่นเพียงปัสสาวะ แต่ไม่เคยกินแฮมเบอร์เกอร์แล้ว

ผมไปเดินเล่นเพื่อคิดดู ผมไปคนเดียว ผมคิดดูคนเดียว ฉะนั้นผมไปเดินเล่นบ่อยๆ แม้ว่าตอนนี้อากาศไม่ดี เดินเล่นคือ 4 หรือ 5 ชั่วโมงในตอนเย็น
ผมหวังว่าพรุงนี้ (วันนี้ไม่มีเวลา ต้องทำงาน) จะไปเดินเล่นจนถึงมาถึงภัตตาคารไทย (อาหารไทยอาหารดีที่สุด อร่อยและดีต่อสุขภาพ) แต่ผมคิดว่าทานอาหารแล้วผมจะไปกับรถไฟใต้ดิน